By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 23, 2002, č. 4, duben, s. 219-222
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 3, březen, s. 118-128
Annotation: Srovnávací studie; Nietzsche Friedrich.
Article
4
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 194-195
Annotation: J. L. Hromádka: Don Quijot české filosofie Emanuel Rádl (1873-1942). Vydal František Laichner, Praha 1947, stran 168. Autor referátu knihu pana:...
Article
5
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 16-19
Annotation: Autor reaguje na současné odmítavé pojetí středověké filozofie. Připomíná její význam a především pak teologa Tomáše Akvinského, jehož...
Article
6
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 108-111
Annotation: Autor se zde zabývá vztahem mezi filozofií a náboženstvím v dějinách. Teologie.
Article
7
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 85-94
Annotation: Přednáška, která byla přednesena na Akademickém týdnu na Grúni pojednává o postavení křesťanství v dnešní době poznamenané po dlouhé...
Article
8
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 147-153
Annotation: Lukrecius: O podstatě světa. Přeložila paní: Nováková Julie, nákladem J. Pohořelého, Praha 1945. Autor referátu se obšírně rozepisuje o básníku:...
Article
9
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 220-224
Annotation: Autor článku zde hodnotí filozofický směr existencionalismus. Charakterizuje ho a hodnotí ho jako "filosofii předem ztracenou a nepůvodní". Zvláště...
Article
10
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 235-237
Annotation: Otakar Matoušek: Člověk kritisuje přírodu. Nákladem V. Petra v Praze roku 1946, brožovaný výtisk za 99 Kčs. Autor referátu na knize pana: Matoušek...
Article
11
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 300-302
Annotation: Článek o tom, že se v dnešní době zase přikláníme k učení pana: Aristoteles.
Article
12
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 303-306
Annotation: Referát o panu: Rádl Emanuel a jeho knize Útěcha z filosofie, která je jeho filozofickým testamentem. Autor referátu tuto knihu představuje a nakonec...
Article
13
In: Akord. -- Roč. 12, 1945/1946, s. 191-194
Annotation: V. Lesný: Básnický zápas Otakara Březiny. Vydal Jan Pohořelý v Praze. Autor recenze vytýká autorovi: Lesný Vincenc snad vše, přes formu až...
Article
14
In: Akord. -- Roč. 12, 1945/1946, s. 240
Annotation: Timotheus Vodička: Principy sociální ethiky. Část I-III. Vyšlo jako 77. svazek edice Krystal v Olomouci 1945. Str. 80, Kčs 32. Autor referátu hodnotí...
Article
15
In: Akord. -- Roč. 12, 1945/1946, s. 269-276
Annotation: Esej o vztahu mezi hegelovskou dialektikou a romantickým mýtem. Autor zde cituje několik filozofů, kteří se panem: Hegel G. W. F. zaobírali (James,...
Article
16
In: Akord. -- Roč. 12, 1945/1946, s. 294-303
Annotation: Z anglického originálu Platon and modern Education, Cambridge 1944. Referát o pohledu filozofa Platóna na výchovu - jsou tu popsány některé základní...
Article
17
In: Akord. -- Roč. 12, 1945/1946, s. 339-347
Annotation: Složitá úvaha, která se odvinula od otázky, zda se v poezii neprojevuje "úpadek náboženskosti, otřesení víry v Boha a jeho konečné popření,...
Article
18
In: Akord. -- Roč. 12, 1945/1946, s. 347-351
Annotation: Úvaha vyznívá takto: básník by měl "vidět dál" - nořit se do úvah, nechat sebou pronikat "ticho". Tento proces je srovnáván s obdobnými procesy...
Article
19
In: Akord. -- Roč. 12, 1945/1946, s. 371-382
Annotation: Z anglického originálu "Platon and modern Education", Cambridge 1944. Dokončení referátu o knize zabývající se Platónovým přístupem k výchově....
Article