By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 3, listopad 2009, s. 158-159
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 1, září 2009, s. 42-49
Annotation: Recenze; s četnými citacemi a osobně motivovanými komentáři, týkajícími se Skácelova vztahu ke katolíkům.
Article
3
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 7, březen 2005, s. 362-367
Annotation: Vzpomínka na vznik kontroverzní příručky; připojena bibliografie knižního díla J.K. Miklíka.
Article
4
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 5, leden 2005, s. 255-262
Annotation: Studie; též o vztahu představitelů obou časopisů k tehdy již zakázanému časopisu Řád.
Article
5
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 4, prosinec, s. 170-174
Annotation: Závěr knižně dosud nepublikovaného eseje.
Article
6
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 3, listopad, s. 114-115
Annotation: Pokračování předchozí kapitoly.
Article
7
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 2, říjen, s. 73-87
Annotation: Dokončení kapitoly Procesy (o procesu proti katolickým literátům). Dále kapitoly Intelektuálové a Bilance a výhledy. Kacířské poznámky.
Article
8
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 1, září, s. 6-24
Annotation: Pokračování vzpomínek obsahující texty J. Čepa a prozaické a básnické texty J. Zahradníčka a kapitolu Procesy (o procesu proti spolupracovníkům...
Article
9
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 10, prosinec, s. 518-528
Annotation: O časopisech Řád a Obnova v druhé polovině 30. let.
Article
10
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 9, listopad, s. 462-479
Annotation: O kriticích T. Vodičkovi a J. Franzovi a časopisech Řád a Obnova.
Article
11
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 8, říjen, s. 405-415
Annotation: Pokračování kapitoly o J. Durychovi; též o F. Lazeckém, časopisu Řád a J. Florianovi.
Article
12
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 7, září, s. 357-367
Annotation: 7. část vzpomínkového eseje. O Durychem řízených časopisech Akord a Rozmach, Durychovu vztahu ke K. Čapkovi a jeho hodnocení Haškova románu....
Article
13
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 2, únor, s. 93-103
Annotation: Dokončení 1. kapitoly Katolíci a republika 1918-1938 a začátek kapitoly Hus a husitství; s poznámkou Z rukopisné pozůstalosti.
Article
14
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 23, 2002, č. 7, září, s. 362-369
Article
15
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1994/1995, č. 1, září 1994, s. 43-47
Annotation: Autorka polemizuje s tvrzením: Med Jaroslav (LtN 5, 1994, č. 26, s. 7, 30. 6.), že J. Durych po březnu 1939 politickou publicistiku nepsal.
Article
16
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 19, 1993/1994, č. 10, červen 1994, s. 514-522
Annotation: Úvaha nad vztahem katolických představitelů české kultury k demokracii od roku 1914 až po Chartu 1977, zmíněn mj. Zeyer Julius, Březina Otokar,...
Article