By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 5, květen, s. 276-279
Annotation: Poznámky o farnímu časopise a o vztahu T. G. Masaryka a K. Čapka k náboženství.
Article
2
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007/2008, č. 9, květen 2008, s. 490-493
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007, č. 2, říjen, s. 95-98
Annotation: O "spirituálním ateismu" bratří Čapků, zděděném po jejich otci, a antisemitské brožurce J. Nerudy, jak o nich píše R. Vrba; v rubrice O knihách.
Article
4
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 4, duben, s. 173-177
Annotation: Esej o náboženské poezii M. Dolistové; s medailonem básnířky a výborem z jejích básní (s. 178-184).
Article
5
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 3, březen, s. 135-141
Annotation: Výběr glos, včetně literárně-teologických.
Article
6
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 4, prosinec, s. 204-205
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 4, duben, s. 220-223
Annotation: Recenze, mj. o: Balbín Bohuslav.
Article
8
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 19, 1993/1994, č. 10, červen 1994, s. 557-560
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 19, 1993/1994, č. 3, listopad 1993, s. 140-143
Annotation: Konfese; mj. o: Bartušek Antonín.
Article
10
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 151-152
Annotation: Merell Jan: Úvod do četby Nového Zákona. Vydalo nakladatelství Universum v Praze. Cena 110 Kčs. Autor referátu tuto knihu hodnotí jako "velmi dobrou...
Article
11
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 152-153
Annotation: Dr R. W. Hynek: Muž bolestí II. Lékařský obraz ukřižovaného. Stran 285, 10 obrázků v textu, 62 hlubotiskem reprodukovaných fotografií na vlepených...
Article
12
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 239-240
Annotation: Christopher Dawson: Pokrok a náboženství. Přeložil: Peer Přemysl. Vydalo l. P. 1947 nakladatelství Universum. Stran 244, cena brožovaného výtisku...
Article
13
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 108-111
Annotation: Autor se zde zabývá vztahem mezi filozofií a náboženstvím v dějinách. Teologie.
Article
14
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 188-190
Annotation: Autor na základě článků z: Kulturní Politika, kde autoři - Burian E. F. a Schrich Josef - nesouhlasí s náboženstvím v ortodoxní podobě a to...
Article
15
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 190
Annotation: Autor poznámky tu s velkými výhradami informuje o sdružení: Kulturní Jednota (Kulturní obec + Kulturní svaz), jehož cíle jsou socialistické....
Article
16
In: Akord. -- Roč. 12, 1945/1946, s. 339-347
Annotation: Složitá úvaha, která se odvinula od otázky, zda se v poezii neprojevuje "úpadek náboženskosti, otřesení víry v Boha a jeho konečné popření,...
Article
17
In: Akord. -- Roč. 12, 1945/1946, s. 351-355
Annotation: Zkrácený překlad článku (ten je spíše vzpomínkou přítele než faktografickým zpracováním dat) o panu: Riviér Jacques. Tato stať o jeho intelektuální...
Article