By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 10, prosinec, s. 506-519
Annotation: Studie; s citáty z korespondence S. B. a: Vrchlický Jaroslav.
Article
2
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 10, prosinec, s. 522
Annotation: Komentář k otištěné ukázce (s. 520-521) z deníku katolického básníka F. S. (1867-1904) z roku 1885.
Article
3
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 10, prosinec, s. 545-553
Annotation: Recenze srovnávající Novákův výklad české barokní literatury (s rozsáhlou citací z knihy) s jeho dřívějšími názory na uvedené období,...
Article
4
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 10, prosinec, s. 553-555
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 10, prosinec, s. 556-557
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 9, listopad, s. 481
Annotation: Poznámka k otištěné básni z pozůstalosti J. P. Přednašečka, věnované recitátorce jeho veršů: Bělašková Jitka.
Article
7
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 9, listopad, s. 482-487
Annotation: Recenze; Novotný Antonín.
Article
8
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 9, listopad, s. 487-494
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 9, listopad, s. 499-500
Annotation: Recenze výboru z básnických překladů z let 1945-1988.
Article
10
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 8, říjen, s. 402
Annotation: Poznámka k básním J. P. (*1925), otištěným na s. 400-401 v překladu F. Všetičky.
Article
11
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 8, říjen, s. 411-417
Annotation: Studie o V. H. a jeho díle o zázracích spojených s chrámem sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, vytištěném po roce 1501.
Article
12
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 8, říjen, s. 437-440
Annotation: Deml Jakub; recenze knihy vzpomínek Demlova advokáta.
Article
13
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 8, říjen, s. 440-443
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 8, říjen, s. 443-445
Annotation: Reakce na vzpomínky J. D., otištěné v Akordu 20, 1995; zejména na kapitolu "České slovo" (Akord č. 8), pojednávající o: Strnad Jaroslav; Svobodná...
Article
15
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 7, září, s. 379-381
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 7, září, s. 381-383
Annotation: Recenze knihy věnované časopisu Poesie, který ve 30. letech vydával Strakoš Jan.
Article
17
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 7, září, s. 388-390
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 7, září, s. 391-392
Annotation: Recenze; mj. srovnání F. P. s: Kafka Franz.
Article
19
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 7, září, s. 383-387
Annotation: Mj. úvaha nad básní F. Hrubína: Romance s modlitbou, věnované ministerskému předsedovi Eliášovi k 50. narozeninám, která je přetištěna v...
Article
20
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 6, červen, s. 313-316
Annotation: Portrét O. F. B., mj. o jeho překladu: Dante Alighieri, Božská komedie.
Article