By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 6, červen, s. 330-335
Annotation: Přetištěné úryvky textů J. Floriana s poznámkami.
Article
2
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 5, květen, s. 276-279
Annotation: Poznámky o farnímu časopise a o vztahu T. G. Masaryka a K. Čapka k náboženství.
Article
3
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 5, leden 2010, s. 261-267
Annotation: Recenze; zejména o vztahu KČ-TGM, KČ-Jakub Deml a o "službičkování v politice".
Article
4
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007/2008, č. 6, únor 2008, s. 317-324
Annotation: Recenze; podrobněji o spisovateli - "zlém teroristovi" J. Sosnarovi.
Article
5
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007, č. 1, září, s. 37-39
Annotation: O povaze E. Bondyho a jeho spolupráci se Státní bezpečností (131 udavačských zpráv během šesti let); vyvoláno článkem J. Honzírka v týdeníku...
Article
6
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 3, listopad, s. 161-164
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 3, listopad, s. 114-115
Annotation: Pokračování předchozí kapitoly.
Article
8
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 2, říjen, s. 73-87
Annotation: Dokončení kapitoly Procesy (o procesu proti katolickým literátům). Dále kapitoly Intelektuálové a Bilance a výhledy. Kacířské poznámky.
Article
9
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 3, březen, s. 133-138
Annotation: Dodatek k autobiografii (dopis J. Vladislavovi datován 3. 8. 1992 a Vánoce 1995); mj. o poměru k Čs. straně lidové, dále o H. Koželuhové a I....
Article
10
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 2, únor, s. 75-82
Annotation: Druhá část vzpomínek na dění v Odeonu, Violu a hlavně kontaktáže tajnou policií v 70. a 80. letech.
Article
11
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 1, leden, s. 5-10
Annotation: První část politické autobiografie; s otištěním dokumentu vynuceného Státní bezpečností (datováno Praha, 20. 6. 1962).
Article
12
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 19, 1993/1994, č. 2, říjen 1993, s. 108-110
Annotation: O proměnlivosti politických postojů autora.
Article
13
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 201-204
Annotation: Autor zde upozorňuje na neblahý fakt potlačování svobody. Kritizuje soudobou politiku a její názory, které k tomuto vedou. Jediné východisko...
Article
14
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 81-82
Annotation: Autor článku zde reaguje na kurzívu pana: Černý A. ze Svobodných novin. Tady pan Černý tvrdí, že od války ještě nevzniklo velké literární...
Article
15
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 159-160
Annotation: Dvě knihy o Churchillovi. - Malcolm Thomson: W. S. Churchill. V roce 1946 vydal Ladislav Kuncíř. - O. H. Richter: Winston S. Churchill, voják - státník...
Article
16
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 185-188
Annotation: Dva válečné dokumenty. Palkovský Karel B.: Londýnské epištoly. Vydal V. Petr v Praze. Sobota Emil: Glosy 1939-1945. Vydal Jan Laichter v Praze....
Article