By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 10, prosinec, s. 545-553
Annotation: Recenze srovnávající Novákův výklad české barokní literatury (s rozsáhlou citací z knihy) s jeho dřívějšími názory na uvedené období,...
Article
2
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 8, říjen, s. 411-417
Annotation: Studie o V. H. a jeho díle o zázracích spojených s chrámem sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, vytištěném po roce 1501.
Article
3
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 3, březen, s. 154-158
Annotation: Recenze, především o pohřebních kázáních.
Article
4
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1994/1995, č. 8, duben 1995, s. 424-429
Annotation: Rozbor díla.
Article
5
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 19, 1993/1994, č. 1, září 1993, s. 10-12
Annotation: O antitetickém principu Bridelova díla.
Article
6
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 18, 1992/1993, č. 6, únor 1993, s. 31-44; č. 7, březen 1993, s. 27-42
Annotation: Životopisná studie; s otištěním básní a dopisů J. S. H. Datováno Řím 1993.
Article
7
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 18, 1992/1993, č. 1, září 1992, s. 46-47
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 154-155
Annotation: Barlaam a Josafat. Přeložil: Štítného Tomáš z. Z rukopisu uspořádal: Šimek František, vydala Matice česká nákladem Orbisu v Praze 1946. Autor...
Article
9
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 155-157
Annotation: Staročeské satiry. Z rukopisu Hradeckého k vydání připravil a úvodem i poznámkami doprovodil: Hrabák Josef, vydala Matice česká nákladem Orbisu...
Article
10
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 195
Annotation: Dr. F. X. Vilhum: Čeští misionáři v Egyptě a v Habeši. Knihovna Čsl. společnosti zeměpisné, svazek 13. Vydal ing. R. Mikuta, Praha. Autor referátu...
Article
11
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 196-197
Annotation: Otakar Dorazil: Kroniky mluví. Český středověk ve vyprávění současníků. Vydal v roce 1946 J. R. Vilímek v Praze. Autor referátu knihu pana:...
Article
12
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 272-275
Annotation: Referát o díle literárního historika: Vilikovský Jan, který se zabýval staročeskou literaturou a který zemřel 15. 11. 1946.
Article
13
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 280
Annotation: Legenda o svaté Kateřině. K tisku připravil: Vilikovský Jan. Vydal Vyšehrad v Praze 1946. Stran 180. Brožovaný výtisk 105 Kčs. Autor referátu...
Article
14
In: Akord. -- Roč. 12, 1945/1946, s. 78-80
Annotation: Dreser Antonín Josef: Bolestná žalost a žalostná bolest nad smrtí dobrotivýho Otce. Kázání při exequiích za olomouckého biskupa-kardinála...
Article
15
In: Akord. -- Roč. 12, 1945/1946, s. 176-184
Annotation: Referát o spisovateli: Libertin Jan a jeho díle Desítka apoštolská (vydaného roku 1694 v jezuitské impresi u sv. Klimenta), které autor článku...
Article