By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 153-154
Annotation: Vojtěch Birnbaum: Listy z dějin umění. Vydal Václav Petr v Praze roku 1947. Stran 346, 32 strany obrazových příloh. Cena brožovaného výtisku...
Article
2
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 236-237
Annotation: Josef Myslivec: Ikona. Vydalo nakladatelství Vyšehrad, Praha 1947. 39 stran textu, 7 barevných, 46 jednobarevných příloh, anglické a ruské résumé....
Article
3
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 237
Annotation: František Petr: Z dílen umělců. Vydalo jako 1. svazek Výtvarné edice Dělnické nakladatelství v Praze. 187 stran, 70 reprodukcí. Cena 100 Kčs....
Article
4
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 238
Annotation: Loriš Jan: Česká barokní kresba. V roce 1947 vydal Vladimír Žikeš. 16 reprodukcí. Cena 84 Kčs.
Article
5
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 120
Annotation: Václav Wagner: Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana. Vydal V. Žikeš v Praze v roce 1946. 60 stran, 17 reprodukcí. Cena 88 Kčs. Autor referátu...
Article
6
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 120
Annotation: Alois Kubíček: Pražské paláce. Vydalo v roce 1946 pražské nakladatelství V. Poláčka. Stran 231, hojné reprodukce. Cena 180 Kčs. Autor referátu...
Article
7
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 157-158
Annotation: Čeněk Chýský: Tisíc let stavitelského umění v českých zemích. V roce 1946 vydal Václav Petr. 40 stran, 48 reprodukcí. Cena 95 Kčs. Autor...
Article
8
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 195
Annotation: Svatopluk Havrlík: Lidové umění na Příbramsku. Obrázky doprovodil a sám vydal autor. Knihu pana: Havrlík Svatopluk, která obsahuje autorovy vzpomínky...
Article
9
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 360-363
Annotation: Referát o panu: Chudoba František a jeho malířské vášni, která se však nestala jeho povoláním, a tak o výtvarném umění psal do různých...
Article
10
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 378-379
Annotation: Autor poznámky zde nesouhlasí s názorem dnešních výtvarných kritiků, že nemoderní témata, jako například krajina, jsou "historicky zatížena"...
Article
11
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 386-387
Annotation: Cennino Cennini: Kniha o umění středověku. Vydal Vladimír Žikeš v Praze roku 1946 jako druhý svazek sbírky Špalíček o umění. Stran 319. Cena...
Article
12
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 387-388
Annotation: R. M. Rilke: Rodin. Vydal Vladimír Žikeš v Praze v roce 1946 jako třetí svazek sbírky Špalíček o umění. Přeložila: Simonidová Marie. Stran...
Article
13
In: Akord. -- Roč. 12, 1945/1946, s. 73-76
Annotation: Vzpomínka na tři dny tohoto roku: šedesáté narozeniny Františka Hlavici a Václava Špály a úmrtí Antonína Procházky. V článku se autor obšírně...
Article
14
In: Akord. -- Roč. 12, 1945/1946, s. 198
Annotation: Ludvík Páleníček: Za pochodní krásy. Výtvarný místopis Kroměřížska a Zdounecka. Edice Varietas, vydal v roce 1945 Karel Kryl v Kroměříži....
Article
15
In: Akord. -- Roč. 12, 1945/1946, s. 262-269
Annotation: Autor využívá skutečnosti vybombardovaného Brna k úvaze nad výtvarným zachycením měst a jejich duše. Fotografie moc neuznává, a tak se zabývá...
Article
16
In: Akord. -- Roč. 12, 1945/1946, s. 317-318
Annotation: O knize od Aloise Jiráska "Staré pověsti české". 30 pérovými a 24 lavírovanými kresbami vyzdobil Antonín Procházka. Hlubotiskové přílohy...
Article
17
In: Akord. -- Roč. 12, 1945/1946, s. 328-335
Annotation: Úvaha nad dnešní situací nejen v umění. Autorka úvahy prosazuje názor, že není dobré někomu diktovat, co má dělat a jak se má chovat (revolučně...
Article