By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


21
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 2, únor, s. 107-109
Annotation: Recenze.
Article
22
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 2, únor, s. 110-111
Annotation: Recenze.
Article
23
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 2, únor, s. 100-101
Annotation: Recenze.
Article
24
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 2, únor, s. 93-99
Annotation: Recenze; v závěru autorka o své vlastní situaci a vztahu k nakladatelství Atlantis.
Article
25
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 2, únor, s. 104-106
Annotation: Recenze.
Article
26
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 1, leden, s. 54-55
Annotation: Recenze.
Article
27
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 10, červen 2010, s. 554-556
Annotation: Recenze.
Article
28
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 10, červen 2010, s. 548-549
Annotation: Recenze.
Article
29
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 10, červen 2010, s. 549-554
Annotation: Recenze s četnými citacemi z recenzovaného díla.
Article
30
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 9, květen 2010, s. 480-482
Annotation: Recenze.
Article
31
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 9, květen 2010, s. 483-490
Annotation: O plagiátu publikovaném v sborníku Česko-polské rozhovory; s úvodní redakční poznámkou a dobrozdáním ortenovské editorky M. R. Křížkové...
Article
32
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 9, květen 2010, s. 501-503
Annotation: Recenze.
Article
33
34
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 8, duben 2010, s. 440-[447]
Annotation: Recenze.
Article
35
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 8, duben 2010, s. 432-434
Annotation: Recenze.
Article
36
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 7, březen 2010, s. 345-348
Annotation: Medailon.
Article
37
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 7, březen 2010, s. 382-384
Annotation: Recenze.
Article
38
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 7, březen 2010, s. 385-386
Annotation: Recenze.
Article
39
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 7, březen 2010, s. 387-391
Annotation: Recenze.
Article
40
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 7, březen 2010, s. 386-387
Annotation: Recenze.
Article