By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 30, 2021, č. 13, 22. 6., s. 2
Annotation: Úvodník k současné situaci divadel v důsledku pandemie covid-19.
Article
2
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 30, 2021, č. 12, 8. 6., s. 2
Annotation: Úvodník vyzdvihující regionální divadla.
Article
3
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 30, 2021, č. 11, 25. 5., s. 2
Annotation: Úvodník vyjadřující se k současné situaci postupného rozvolňování protiepidemických opatření.
Article
4
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 30, 2021, č. 8, 13. 4., s. 2
Annotation: Úvodník o trvající krizové situaci divadel v důsledku pandemie covid-19.
Article
5
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 30, 2021, č. 1, 5. 1., s. 2
Annotation: Úvodník zamýšlející se nad finanční (ne)podporou kulturních periodik a celého živého umění.
Article
6
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 21, 8. 12., s. 2
Annotation: Úvodník o zpoplatnění elektronického archivu Divadelních novin.
Article
7
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 20, 24. 11., s. 2
Annotation: Úvodník k současné situaci divadel vzhledem k pandemii covid-19.
Article
8
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 17, 13. 10., s. 2
Annotation: Úvodník k současné krizové situaci divadel v souvislosti s pandemií covid-19.
Article
9
10
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 21, 11. 12., s. 2
Annotation: Úvodník o divadelním představení "Společenstvo vlastníků", které získalo Cenu Divadelních novin 2018 v kategorii Alternativní divadlo. J. Šotkovský...
Article
11
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 26, 2017, č. 17, 17. 10., s. 2
Annotation: Úvodník se věnuje představení "Člověku nad tím rozum i čurák zůstává stát", které bylo uvedeno na festivalu ...příští vlna/next wave...
Article
12
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 26, 2017, č. 16, 3. 10., s. 2
Annotation: Úvodník, ve kterém se autor vyjadřuje k Mezinárodnímu divadelnímu festivalu DIVADLO Plzeň.
Article
13
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 26, 2017, č. 11, 30. 5., s. 10-11
Annotation: Úvodní shrnutí k souboru referátů na zahraniční divadelní inscenace, které byly uvedeny v rámci 8. ročníku festivalu Divadelní svět Brno...
Article
14
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 26, 2017, č. 7, 4. 4., s. 1
Annotation: Úvodník, autor se zamýšlí mj. nad večerními programy, které následovaly po předávání divadelních cen v roce 2017 (Ceny Thálie, Cena divadelní...
Article
15
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 26, 2017, č. 4, 21. 2., s. 2
Annotation: Úvodník obsahuje v první části zamyšlení nad etikou vedení kritických debat o umění a v druhé vzpomínku na zesnulou E. Herrmannovou.
Article
16
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 25, 2016, č. 17, 18. 10., s. 2
Annotation: Úvodník o jubilujících dramaticích, oslavách 85. narozenin J. Suchého v Semaforu a nedožitých 80 let V. Havla např. v Divadle Husa na provázku.
Article
17
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 12, 1968/1969, č. 7, 18. 12. 1968, s. 5
Annotation: Otištění úvodního slova k Čapkovu večeru ve Friendship Clubu v Londýně v roce 1943.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. [1], 1957/1958, č. 18, 9. 7. 1958, s. 1
Annotation: Úvodník připomínající význam XI. sjezdu KSČ pro oblast divadla a divadelní kritiky a teorie.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. [1], 1957/1958, č. 17, 25. 6. 1958, s. 1
Annotation: Úvodník připomínající závěry XI. sjezdu KSČ také pro oblast umění a divadelnictví.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. [1], 1957/1958, č. 16, 11. 6. 1958, s. 1
Annotation: Úvodník připomínající XI. sjezd KSČ, který bude též vhodnou příležitostí pro bilancování soudobého divadelnictví.
Article