By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 25, 2016, č. 10, 10. 5., s. 11-12
Annotation: Zápis názorů z kulatého stolu, kterého se zúčastnili J. Herman, R. Hrdinová, V. Just a Ľ. Krénová, kteří debatovali nad programovými tezemi...
Article