By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 22, 27. 12., s. 14
Annotation: Dotazník mj. o vztahu B. Hančilové k divadlu; připojena biografická poznámka.
Article
2
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 18, 30. 10., s. 14
Annotation: Dotazník, mj. o divadle a pracovních snech; připojena biografická poznámka.
Article
3
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 5, 6. 3., s. 14
Annotation: Dotazník; připojena biografická poznámka.
Article
4
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 20, 2011, č. 11, 31. 5., s. 11
Annotation: Rozhovor s korejským básníkem; připojena obsáhlá biografická poznámka a báseň Má Praho (z angl. přeložila I. Bozděchová).
Article
5
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 16, 2007, č. 21, 11. 12., s. 12-13
Annotation: Rozhovor s filmovou scenáristkou a dramatičkou; s biografickou tabulkou.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 5, 1996, č. 20, 26. 11., s. 3
Annotation: Biografická poznámka k otištěnému výboru z dopisů O. V. rodičům Mama, pošli už brzy klobouk!; vybrala (podepsáno hs) Suchařípová Helena.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 5, 1996, č. 8, 16. 4., s. 2
Annotation: Upřesnění a doplnění seznamu (Divadelní noviny, č. 9/1995) o údaje mj. o: Jelínek Zdeněk (1919-1944), Třenecký Ladislav (1902-1942), Klíma...
Article