By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 17, 2008, č. 12, 10. 6., s. 14
Annotation: Výběr ze zápisů v Pamětní knize Divadla S. K. Neumanna z let 1953-78; v rubrice Takoví jsme byli.
Article
2
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 16, 2007, č. 3, 6. 2., s. 10-11
Annotation: Datováno Praha, 20. 3. 1957; k vydání prvního dílu Korespondence Jiřího Voskovce a Jana Wericha (Akropolis - Muzeum Kampa).
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 15, 2006, č. 19, 14. 11., Příloha, s. 1-6
Annotation: Redakčně zkrácený otisk dvou dopisů o autorské spolupráci J.J. a J.S. na semaforských titulech Mé srdce je Zimmer frei (1997) a Pré (1999) a...
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 14, 2005, č. 3, 8. 2., s. 15
Annotation: Přetisk dopisu z 12. 7. 1976 v rubrice Opožděně uveřejněný dopis.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 13, 2004, č. 22, 28. 12., s. 10
Annotation: Přetisk dvou sloupků J.Š. Nápady jednoho z publika (včetně kresleného loga rubriky); první o Divadle Járy Cimrmana (Divadelní noviny 11, 1967/68,...
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 13, 2004, č. 16, 5. 10., s. 10
Annotation: Výběr z článků (mj. o hrách K. Čapka a humoru V+W) v časopisu Arijský boj od č. 17/1941 do č. 18 z 5.5.1945 [!] (posledního čísla AB).
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 13, 2004, č. 11, 25. 5., s. 10
Annotation: Výběr z udavačských článků (mj. o E.F. Burianovi, O. Scheinpflugové, V. Burianovi a K. Poláčkovi) v časopisu Arijský boj, vycházejícím od...
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 10, 2001, č. 21, 11. 12., s. 3
Annotation: Stížnost na dramaturgii ND a její zacházení s prací autorky (dramatizace Felliniho scénáře Silnice pod názvem Gelsomina); adresováno novému...
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 7, 1998, č. 22, 22. 12., s. 10
Annotation: Soubor příspěvků k Dopisu českého dramatika [P. Kohouta] ředitelce Divadla na Vinohradech (DN, č. 20/1998).
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 6, 1997, č. 6, 18. 3., s. 12
Annotation: Otištění korespondence J. Wericha a Krajské prokuratury v Pardubicích z let 1958-59 vyvolané denunciantským článkem Poznámka o Čertu, jenž...
Article
11
12
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 5, 1996, č. 20, 26. 11., s. 2
Annotation: Cena Františka Langera; o jejím statutu a výsledcích 1. ročníku.
Article
13
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 5, 1996, č. 3, 6. 2., s. 12; č. 4, 20. 2., s. 12; č. 5, 5. 3., s. 12
Annotation: Zápisy ze zkoušek (režie J. G.) hry: Braginskij Emil' - Rjazanov El'dar, Garáže (Divadlo S. K. Neumanna, listopad 1987). 1. Fauna a flóra. 2. Medvěd...
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 4, 1995, č. 11, 30. 5., s. 8-9
Annotation: Soubor textů z pozůstalosti: Inspirátorem fantazie je intelekt (nepublikovaný rozhovor z roku 1985, připravil Jan Kolář, s. 8-9); J. G., Úvod ke...
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 3, 1994, č. 9, 3. 5., s. 3
Annotation: Otištění tří dosud nepublikovaných, nadatovaných článků: Více optimismu k divadlu, Desatero nového dramatika, Čtyřicet let Národního divadla....
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 2, 1993, č. 7, 30. 3., s. 12
Annotation: Komentovaná montáž úryvků z novinových recenzních ohlasů obnovené premiéry 28. 4. 1947.
Article
17
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 10, 1966/1967, č. 19/20, 19. 4. 1967, s. 1, 9
Annotation: O odchodu Frejkovy skupiny s E. F. Burianem roku 1927 a založení Divadla Dada.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 2, 1958/1959, č. 17/18, 18. 3. 1959, s. 11
Annotation: Dokument dokládající cenzorské námitky proti divadelní hře J. K. Tyla "Staré Město a Malá Strana".
Article