By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 30, 2021, č. 1, 5. 1., s. 15
Annotation: Dopis.
Article
2
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 19, 12. 11., s. 16
Annotation: Dopis z pozůstalosti J. Kopeckého adresovaný slovenské filmové vědkyni (jméno v textu neuvedeno) a obsahující konkrétní popis normalizační...
Article
3
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 12, 12. 6., s. 15
Annotation: Dopis, ve kterém režiséry, divadelní ředitele a umělecké šéfy J. Srstka upozorňuje na tzv. bestsellerovou doložku v autorském zákoně.
Article
4
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 26, 2017, č. 10, 16. 5., s. 15
Annotation: Dopis řediteli brněnské Konzervatoře, ve kterém autor reaguje na kauzu kolem studentky herectví, která se nemohla zúčastnit veřejné recitační...
Article
5
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 24, 2015, č. 22, 22. 12., s. 13
Annotation: Dopis na rozloučenou se zesnulým I. Rajmontem.
Article
6
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 24, 2015, č. 16, 29. 9., s. 14
Annotation: Dopis o zážitcích M. Uhdeho z Mezinárodního festivalu DIVADLO 2015 v Plzni a otázce imigrantů, který je psán R. Levínskému.
Article
7
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 24, 2015, č. 15, 15. 9., s. 14
Annotation: Reakce na dopis M. Uhdeho o připravované divadelní hře.
Article
8
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 24, 2015, č. 14, 1. 9., s. 14
Annotation: Dopis M. Uhdeho psaný R. Levínskému o Vaculíkově hře se čtenáři.
Article
9
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 23, 2014, č. 11, 27. 5., s. 18
Annotation: Fejeton ve formě dopisu Vladimíru Justovi, mj. o divadelní inscenaci Roberta Wilsona na motivy děl Jaroslava Haška a Karla Krause.
Article
10
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 23, 2014, č. 10, 13. 5., s. 14
Annotation: Fejeton ve formě dopisu Janu Rejžkovi, mj. o nové próze Věry Noskové.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 3, 1959/1960, č. 7, 11. 11. 1959, s. 6
Annotation: Dopis hodnotící především soudobou dramaturgii Městských divadel pražských.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 2, 1958/1959, č. 12, 7. 1. 1959, s. 6
Annotation: Dopis šéfredaktorovi Divadelních novin (J. Kopeckému) informující o změnách divadelního provozu v D 34 a vymezující se vůči kritikům Divadelních...
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. [1], 1957/1958, č. 16, 11. 6. 1958, s. 4
Annotation: Dopis F. Pavlíčkovi, který reaguje na diskusi pisatele a adresáta o Pavlíčkově divadelní hře "Černá vlajka".
Article