By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 25, 2016, č. 22, 27. 12., s. 2
Annotation: Dopis P. Kohoutovi, ve kterém reaguje na polemiky v DN (č. 21) na jeho hru Vítězný únor.
Article
2
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 19, 2010, č. 2, 26. 1., s. 16
Annotation: Komentovaný otisk dopisu z léta 1982 z dovolené na Maltě (mj. o svém hesle v torontském Slovníku českých spisovatelů, Jazzové sekci a vydání...
Article
3
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 19, 2010, č. 1, 12. 1., s. 16
Annotation: S otištěním odpovědi J. Š. na Dorůžkův dopis z července 1976 z Kentu, Dorůžkova dopisu z Bruselu z února nebo března 1977 (o Chartě 77) a...
Article
4
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 18, 2009, č. 22, 30. 12., s. 16
Annotation: Komentované úryvky z dopisu z července 1976 (o situaci v české pop-music a Jazzové sekci); v rubrice Paměti, záznamy, deníky.
Article
5
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 18, 2009, č. 21, 15. 12., s. 16
Annotation: Přetisk dopisu datovaného Červenec 1976; s úvodní poznámkou L. Dorůžky k zahájené časopisecké edici v rubrice Paměti, záznamy, deníky.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 14, 2005, č. 12, 14. 6., s. 10
Annotation: Komentář k otištěným dvěma dopisům J. Voskovce, vzpomínajícího na metodu společné tvorby textů s J. Werichem (před jejich chystaným setkáním...
Article
7
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 5, 1996, č. 3, 6. 2., s. 7
Annotation: Výběr z dopisů z let 1958-1962 (adresát Haas Hugo, USA).
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 3, 1994, č. 22, 27. 12., příl. Čtení na zimu, s. 4
Annotation: Zkrácená kapitola z knihy J. Š. Z mých pamětí, Vzpomínky ze života, z divadla a z literárních styků, 2, Praha 1906.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 1, 1992, č. 0, s. 12
Annotation: Werich Jan; otištění dopisu z 25. 7. 1948. Se zprávou o chystaném vydání souboru dosud nepublikovaných dopisů J. Voskovce (Divadelní noviny,...
Article
10
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 11, 1967/1968, č. 10/11, 20. 12. 1967, s. 3
Annotation: K výročím FXŠ 22. 12. a J. Vodáka 7. 11.
Article
11
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 11, 1967/1968, č. 5/6, 25. 10. 1967, s. 11
Annotation: Otištění dvou dopisů z roku 1929.
Article
12
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 10, 1966/1967, č. 19/20, 19. 4. 1967, s. 5
Annotation: Dva dopisy šéfredaktoru DN k 40. výročí premiéry.
Article