By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 24, 2015, č. 22, 22. 12., s. 7
Annotation: Kritika na divadelní festival OST-RA-VAR 2015.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 3, 1959/1960, č. 23, 25. 5. 1960, s. 8
Annotation: Kritický komentář k recitačnímu večeru z poezie V. Nezvala, který uspořádalo Národní divadlo u příležitosti nedožitých básníkových šedesátin.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 2, 1958/1959, č. 2, 17. 9. 1958, s. 1
Annotation: Kritická poznámka o filmových "manýrách" herců, které pronikají i do jejich divadelního herectví.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. [1], 1957/1958, č. 13, 30. 4. 1958, s. 1
Annotation: Kritické poznámky o problémech s vydáváním teatrologické literatury.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. [1], 1957/1958, č. 7, 5. 2. 1958, s. 1
Annotation: Kritická poznámka k činnosti nakladatelství Orbis, resp. nakladatelství Kniha, které stále nevydalo monografii M. Kačera a M. Otruby o J. K. Tylovi,...
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. [1], 1957/1958, č. 7, 5. 2. 1958, s. 7
Annotation: Kritická poznámka k článku V. Effenbergera, který se nachází v katalogu k výstavě obrazů V. Tikala.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. [1], 1957/1958, č. 6, 22. 1. 1958, s. 7
Annotation: Kritické poznámky o typografické podobě knih, především sebraných spisů klasiků.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. [1], 1957/1958, č. 1, 13. 11. 1957, s. 6
Annotation: Kritická poznámka k příliš dlouhé časové prodlevě mezi inscenací (českých) divadelních her a jejich knižním vydáním.
Article