By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 19, 10. 11., s. 10
Annotation: Nekrolog.
Article
2
3
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 8, 14. 4., s. 10
Annotation: Nekrolog.
Article
4
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 3, 5. 2., s. 15
Annotation: Krátké nekrology mj. L. Slívy a L. Munzara.
Article
5
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 2, 22. 1., s. 15
Annotation: Krátké nekrology mj. M. Jankoviče a G. Francla.
Article
6
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 9, 2. 5., s. 10
Annotation: Nekrolog M. Formana, ve kterém je mj. zmíněn jeho vztah k V. Havlovi.
Article
7
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 26, 2017, č. 18, 31. 10., s. 15
Annotation: Nekrolog.
Article
8
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 26, 2017, č. 13, 27. 6., s. 19
Annotation: Nekrolog († 18. června 2017, Fielding).
Article
9
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 26, 2017, č. 7, 4. 4., s. 15
Annotation: Nekrolog.
Article
10
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 26, 2017, č. 4, 21. 2., s. 12
Annotation: Vzpomínky na zesnulého A. Přidala.
Article
11
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 24, 2015, č. 22, 22. 12., s. 13
Annotation: Vzpomínka na I. Rajmonta.
Article
12
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 24, 2015, č. 13, 23. 6., s. 2
Annotation: Nekrolog se stylizován jako dopis J. Topolovi.
Article
13
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 24, 2015, č. 13, 23. 6., s. 3
Annotation: Krátké nekrology mj. L. Vaculíka a J. Topola.
Article
14
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 24, 2015, č. 13, 23. 6., s. 11
Annotation: Nekrolog.
Article
15
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 24, 2015, č. 10, 13. 5., s. 3
Annotation: Nekrolog.
Article
16
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 24, 2015, č. 4, 17. 2., s. 3
Annotation: Nekrolog.
Article
17
18
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 23, 2014, č. 18, 29. 10., s. 10-11
Annotation: Nekrolog, s autorovými osobními vzpomínkami na P. S.
Article
19
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 23, 2014, č. 17, 14. 10., s. 10-11
Annotation: Soubor nekrologů o Zdeňku Hořínkovi, krátkým redakčním úvodem.
Article