By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 3, 1959/1960, č. 2, 16. 9. 1959, s. 3
Annotation: Úryvek z projevu E. F. Buriana, který byl roku 1958 prosloven na divadelním semináři D 34 v Karlových Varech.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 2, 1958/1959, č. 23, 27. 5. 1959, s. 2
Annotation: Úryvek z projevu, prosloveného v roce 1948 na Sjezdu národní kultury.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 2, 1958/1959, č. 8, 26. 11. 1958, s. 3
Annotation: Úryvek z projevu, předneseného u příležitosti udělování Řádu republiky Národnímu divadlu a divadelním umělcům, působícím v Národním...
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 2, 1958/1959, č. 6/7, 12. 11. 1958, s. 10
Annotation: Úryvek z projevu, předneseného na konferenci, jež se konala u příležitosti zájezdu D 34 do SSSR.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. [1], 1957/1958, č. 2, 27. 11. 1957, s. 1
Annotation: Projev o úkolech kultury v socialistické společnosti z roku 1947.
Article