By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 24, 2015, č. 13, 23. 6., s. 10
Annotation: Stať informuje o průběhu a oceněných "Dramatické soutěže 2015" agentury Aura-Pont.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 26, 5. 7. 1961, s. 1, 4
Annotation: Stať o divadelní hře (inscenaci hry) F. Pavlíčka "Zápas s andělem" - v kontextu soudobého českého dramatu.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 17, 29. 3. 1961, s. 1, 3; č. 18/19, 12. 4. 1961, s. 9
Annotation: Stať o soudobé divadelní kritice.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 15, 1. 3. 1961, s. 1
Annotation: Stať o soudobém českém dramatu.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 14, 15. 2. 1961, s. 1, 5
Annotation: Stať o soudobém českém dramatu.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 12, 18. 1. 1961, s. 1, 3
Annotation: Stať o moderním (soudobém) divadelním herectví.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 11, 4. 1. 1961, s. 5
Annotation: Stať o proměnách soudobého divadelního herectví, které je ovlivňováno též novými tvůrčími postupy v dramatu, ve filmu, v literatuře atd.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 11, 4. 1. 1961, s. 1, 3
Annotation: Stať o Diderotových názorech na divadelní herectví - v konfrontaci s názory na herectví ve 20. století.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 1, 31. 8. 1960, s. 3 - č. 2, 14. 9. 1960, s. 3
Annotation: Stať o soudobé divadelní kritice.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 1, 31. 8. 1960, s. 1-2
Annotation: Stať o soudobém českém dramatu (v divadelní sezóně 1959/1960).
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 3, 1959/1960, č. 23, 25. 5. 1960, s. 4
Annotation: Stať o aktuální situaci divadla a divadelnictví na venkově a možnostech na zlepšování.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 3, 1959/1960, č. 22, 11. 5. 1960, s. 1-2
Annotation: Stať o vývoji českého dramatu a divadla v letech 1945-1960.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 3, 1959/1960, č. 9/10, 9. 12. 1959, s. 5
Annotation: Stať o divadelních inscenacích ve Státním divadle v Brně.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 3, 1959/1960, č. 3, 30. 9. 1959, s. 1-2
Annotation: Stať o divadelní hře V. Nezvala "Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou", jejích inscenacích a o její kritické reflexi.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 3, 1959/1960, č. 1, 2. 9. 1959, s. 1, 3 - č. 2, 16. 9. 1959, s. 3
Annotation: Stať o E. F. Burianovi a jeho působení v oblasti divadla.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 2, 1958/1959, č. 21, 29. 4. 1959, s. 1, 4
Annotation: Stať o problémech soudobého divadelnictví a o úloze, již v divadelním životě plní (má plnit) Svaz československých divadelních umělců.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 2, 1958/1959, č. 17/18, 18. 3. 1959, s. 3
Annotation: Stať o soudobých problémech mladé generace divadelních umělců.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 2, 1958/1959, č. 13, 21. 1. 1959, s. 1, 3
Annotation: Stať o soudobých inscenacích divadelních her J. K. Tyla.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 2, 1958/1959, č. 12, 7. 1. 1959, s. 1, 3
Annotation: Stať o inscenacích divadelních her J. K. Tyla po roce 1945 a o proměnách v inscenování Tylových her.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 2, 1958/1959, č. 9/10, 10. 12. 1958, s. 4
Annotation: Stať o režijní práci A. Radoka. Stať reaguje též na články J. Pokorného "Divadlo a doba" (in: Divadlo, 1958, č. 7, s. 454-471, č. 8, s. 546-550)...
Article