By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 22, 2013, č. 22, 23. 12., s. 3
Annotation: Poznámka o brněnské uličce nově pojmenované po Václavu Havlovi a o vzniku takzvaných Havlových míst v různých světových městech.
Article