By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 14, 2005, č. 20, 29. 11., s. 2
Annotation: Zpráva o melodramatickém zpracování básně V. Holana provedeném v Českém centru v Paříži na počest 100. výročí narození autora; v rubrice...
Article