By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 30, 2021, č. 7, 30. 3., s. 10
Annotation: Vzpomínky na J. Vodňanského.
Article
2
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 30, 2021, č. 4, 16. 2., s. 14
Annotation: Vzpomínka na J. Nováka a M. Kunderu v souvislosti s vycházející Novákovou biografií.
Article
3
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 17, 13. 10., s. 4
Annotation: Zpráva o otevření výstavy "Cesta do hlubin robotovy duše" (26. 9. 2020 - 28. 2. 2021).
Article
4
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 14, 1. 9., s. 10-11
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 11, 16. 5., s. 15
Annotation: Zpráva o výstavě "Loupežníkova Lásky hra osudná" (2. 6. - 12. 9. 2020, Památník Karla Čapka).
Article
6
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 4, 18. 2., s. 15
Annotation: Článek představující knihu, jež autora ovlivňuje a inspiruje v divadelních aktivitách.
Article
7
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 18, 29. 10., s. 15
Annotation: Zpráva o udílení Státní ceny; mj. J. Nebeskému za invenční a inspirativní pojetí divadelní režie, za literaturu K. Sidonovi, za překladatelství...
Article
8
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 14, 3. 9., s. 15
Annotation: Zpráva představuje výbor z básní P. Šruta "Příběh slasti".
Article
9
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 12, 11. 6., s. 15
Annotation: Zpráva mj. o úmrtí J. Stránského
Article
10
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 11, 28. 5., s. 15
Annotation: Zpráva mj. o úmrtí P. Skarlanta.
Article
11
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 10, 14. 5., s. 2
Annotation: Úvaha nad tím, co je a není povinností spisovatele, jejímž impulsem byl výrok v televizní debatě v souvislosti s M. Kunderou, že spisovatel jakožto...
Article
12
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 10, 14. 5., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 10, 14. 5., s. 15
Annotation: Zpráva o úmrtí V. Poštulky.
Article
14
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 8, 16. 4., s. 15
Annotation: Zpráva prostřednictvím krátkých citací připomíná některé manifesty a prohlášení.
Article
15
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 7, 2. 4., s. 15
Annotation: Soubor poznámek mj. o opeře "Don Hrabal" (Nová scéna, premiéra 28. 3. 2019) při příležitosti 105. nedožitých narozenin B. Hrabala nebo o románu...
Article
16
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 5, 5. 3., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 5, 5. 3., s. 15
Annotation: Zpráva o připravovaném dokumentu O. Sommerové "Legenda Suchý".
Article
18
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 5, 5. 3., s. 15
Annotation: Zpráva mj. o udělení ocenění "Rytíř české kultury" a "Dáma české kultury".
Article
19
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 22, 27. 12., s. 6
Annotation: Referát.
Article
20
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 18, 30. 10., s. 3; č. 19, 13. 11, s. 3
Annotation: Fejeton psaný formou deníku o tom, jak se herec J. Budař připravoval na svou roli K. Čapka ve filmu "Hovory s TGM".
Article