By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 30, 2021, č. 14, 7. 9., s. 3
Annotation: Glosa k aktivitám J. Buriana ve funkci ředitele Národního divadla v Praze.
Article
2
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 30, 2021, č. 10, 11. 5., s. 2
Annotation: Rozhovor s J. Schmidem o divadle a životě v době pandemie covid-19.
Article
3
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 30, 2021, č. 9, 27. 4., s. 10
Annotation: Medailon J. Císaře.
Article
4
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 30, 2021, č. 8, 13. 4., s. 2
Annotation: Zpráva o vzpomínkové online akci, která byla věnována J. Joskovi.
Article
5
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 22, 22. 12., s. 8-9
Annotation: Rozhovor s T. Dvořákem o jeho divadelní činnosti.
Article
6
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 21, 8. 12., s. 4
Annotation: Článek o Malém divadle, jak funguje pod vedením P. Haška.
Article
7
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 18, 27. 10., s. 16; č. 19, 10. 11., s. 16; č. 20, 24. 11., s. 16
Annotation: Vzpomínky jako "poeticko-prozaická mozaika střípků obrazů a situací" ze života M. Taranta na jeho dětství, dospívání, rodinu, studia a divadlo.
Article
8
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 16, 29. 9., s. 10
Annotation: Článek o divadelních začátcích J. Menzela.
Article
9
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 8, 14. 4., s. 10
Annotation: Nekrolog.
Article
10
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 4, 18. 2., s. 8-9
Annotation: Rozhovor s uměleckým šéfem HaDivadla I. Burajem o jeho přístupu k dramaturgii, aktuální sezoně a nejnovější inscenaci "Naši - Studie rozhovoru...
Article
11
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 1, 7. 1., s. 8-9
Annotation: Rozhovor s M. Hábou o divadelní režii, německém divadlu a o studiích na Katedře alternativního a loutkového divadla.
Article
12
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 22, 27. 12., s.v2
Annotation: Rozhovor se zakladateli divadla Nahraně.
Article
13
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 22, 27. 12., s. 3
Annotation: Vzpomínka na P. Lébla při příležitosti dvacátého výročí úmrtí.
Article
14
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 22, 27. 12., s. 10-11
Annotation: Portrét V. Jasného.
Article
15
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 22, 27. 12., s. 15
Annotation: Zpráva připomínající návštěvu V. Mejercholda v Praze v říjnu 1936.
Article
16
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 21, 10. 12., s. 3
Annotation: Zpráva o prohlášení J. Císaře emeritním profesorem.
Article
17
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 18, 29. 10., s. 2
Annotation: Rozhovor s novým uměleckým šéfem Divadla Petra Bezruče v Ostravě J. Holcem o jeho dramaturgickém plánu a o divadelních adaptacích literárních...
Article
18
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 18, 29. 10., s. 15
Annotation: Zpráva o udílení Státní ceny; mj. J. Nebeskému za invenční a inspirativní pojetí divadelní režie, za literaturu K. Sidonovi, za překladatelství...
Article
19
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 17, 15. 10., s. 2
Annotation: Rozhovor o "Festivalu EFB" (11.-19. 10. 2019) s jeho ředitelkou.
Article
20
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 16, 1. 10., s. 2
Annotation: Rozhovor s uměleckým šéfem platformy "Terén" M. Dlabem.
Article