By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 22, 2013, č. 16, 1. 10., s. 13
Annotation: O novém kanálu české televize ČT art, především o pořadech věnovaných literatuře.
Article
2
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 19, 2010, č. 17, 19. 10., s. 11
Annotation: Kritika několika televizních pořadů, mj. nedostatačné kritické recepce slavnostního uvedení českého filmu z roku 1930 Svatý Václav (připomenuta...
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 6, 1997, č. 13, 24. 6., s. 7
Annotation: O vztahu F. X. Šaldy k uměleckému přednesu.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 2, 1993, č. 5, 2. 3., s. 7
Annotation: Chmelenský Josef Krasoslav, Havlíček Borovský Karel, Neruda Jan, Vrchlický Jaroslav, Šalda František Xaver, Vodák Jindřich; přehled osobností...
Article
5
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 12, 1968/1969, č. 5, 20. 11. 1968, s. 7
Annotation: Referát o rozhlasové inscenaci.
Article
6
7
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 12, 1968/1969, č. 3, 23. 10. 1968, s. 2
Annotation: Rozhovor s režisérem inscenace.
Article
8
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 11, 1967/1968, č. 10/11, 20. 12. 1967, s. 3
Annotation: K výročím FXŠ 22. 12. a J. Vodáka 7. 11.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 21/22, 12. 5. 1961, s. 3
Annotation: Vzpomínky na české divadelnictví a divadelní život v období první republiky a bezprostředně po skončení druhé světové války.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 12, 18. 1. 1961, s. 3
Annotation: Referát o výstavě výtvarného díla V. Hofmana.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 6/7, 9. 11. 1960, s. 2-5
Annotation: Referát přednesený na divadelním festivalu českého a slovenského soudobého dramatu Divadelní žatva, který se konal ve dnech 8. 10. - 18. 10....
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 5, 26. 10. 1960, s. 1
Annotation: Článek o socialistickém dramatu - v kontextu vývoje moderního dramatu obecně.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 5, 26. 10. 1960, s. 1-3; č. 8, 23. 11. 1960, s. 1-2; č. 10, 21. 12. 1960, s. 1-2
Annotation: Vzpomínky na O. Fischera.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 4, 12. 10. 1960, s. 3
Annotation: Úryvky z referátu, předneseného na divadelním festivalu českého a slovenského soudobého dramatu Divadelní žatva, který se konal ve dnech 8....
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 1, 31. 8. 1960, s. 1-2; č. 2, 14. 9. 1960, s. 1-2; č. 3, 12. 10. 1960, s. 1-2
Annotation: Medailon E. F. Buriana.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 1, 31. 8. 1960, s. 3 - č. 2, 14. 9. 1960, s. 3
Annotation: Stať o soudobé divadelní kritice.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 3, 1959/1960, č. 25/26, 24. 6. 1960, s. 2
Annotation: Medailon R. Tumy.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 3, 1959/1960, č. 20, 13. 4. 1960, s. 7
Annotation: Poznámka o ne zcela jistém datu úmrtí J. Vodáka a pramenech, kde by přesné datum bylo možné najít.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 3, 1959/1960, č. 1, 2. 9. 1959, s. 2
Annotation: Článek o hudebních přepisech divadelních her a literárních děl, které inscenoval E. F. Burian.
Article