By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 1, 7. 1., s. 8-9
Annotation: Rozhovor s M. Hábou o divadelní režii, německém divadlu a o studiích na Katedře alternativního a loutkového divadla.
Article
2
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 19, 2010, č. 6, 23. 3., s. 16
Annotation: S mezititulky IndeX místy Iksky [mj. o M. a J. Suchomelových a R. Vašinkovi], Nesnadný Radim Vašinka, Metamorfózy jednoho profesora [mj. o B. Srbovi...
Article
3
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 19, 2010, č. 4, 23. 2., s. 16
Annotation: S mezititulky Bloudění s Brechtem, Proti sterilnímu realismu, Iks znamenalo neznámou. - V rubrice Paměti, záznamy, deníky.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 14, 2005, č. 11, 31. 5., s. 10
Annotation: O konferenci, pořádané Svazem čs. dramatických umělců se záměrem zlikvidovat J.Grossmana za jeho studie o B. Brechtovi a A. Radokovi; podrobněji...
Article
5
6
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 8, 1999, č. 5, 2. 3., s. 16
Annotation: Stále o svých hereckých začátcích, mj. o E. F. Burianovi a osobních setkáních s B. Brechtem a jeho divadlem; v rubrice Paměti, záznamy a deníky.
Article
7
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 11, 1967/1968, č. 15, 14. 2. 1968, s. 2
Annotation: Referát o brechtovském semináři na téma Politika na divadle, pořádaném Střediskem Mezinárodního divadelního ústavu NDR, Berliner ensemblem...
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 26, 5. 7. 1961, s. 4-5
Annotation: Recenze.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 25, 21. 6. 1961, s. 6
Annotation: Referát o festivalu severomoravských divadel.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 23, 24. 5. 1961, s. 1, 3
Annotation: Rozhovor s divadelními režiséry J. Pleskotem, V. Špidlou, A. Dvořákem, O. Krejčou a E. Sokolovským.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 12, 18. 1. 1961, s. 1, 3
Annotation: Stať o moderním (soudobém) divadelním herectví.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 11, 4. 1. 1961, s. 1, 3
Annotation: Stať o Diderotových názorech na divadelní herectví - v konfrontaci s názory na herectví ve 20. století.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 9, 7. 12. 1960, s. 3
Annotation: Referát o aktuálních inscenacích v Městských divadlech pražských.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 6/7, 9. 11. 1960, s. 5-9
Annotation: Diskusní příspěvky, které zazněly na divadelním festivalu českého a slovenského soudobého dramatu Divadelní žatva, konaném ve dnech 8. 10....
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 6/7, 9. 11. 1960, s. 2-5
Annotation: Referát přednesený na divadelním festivalu českého a slovenského soudobého dramatu Divadelní žatva, který se konal ve dnech 8. 10. - 18. 10....
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 5, 26. 10. 1960, s. 1
Annotation: Článek o socialistickém dramatu - v kontextu vývoje moderního dramatu obecně.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 5, 26. 10. 1960, s. 2
Annotation: Informační glosa o tématech (diplomových) prací na Filozofické fakultě UK, zaměřených na oblast divadla.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 4, 12. 10. 1960, s. 7
Annotation: Recenzní glosa.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 4, 12. 10. 1960, s. 6
Annotation: Recenze.
Article