By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 24, 2015, č. 9, 28. 4., s. 3
Annotation: Zpráva informuje o konání literárního večera s představením knihy "Frejkovy Schovávané na schodech".
Article
2
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 18, 2009, č. 17, 20. 10., s. 10
Annotation: O článcích F. Götze Na prahu nové sezóny a J. Frejky Vyšší pojetí politického dramatu v Říši v časopisu Národní divadlo (září 1942).
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 13, 2004, č. 3, 3. 2., s. 16
Annotation: První část vzpomínek; s kapitolami Kdo založil Osvobozené divadlo?, Podnikatel Josef Haša, Kabaret u politické mrtvoly.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 9, 2000, č. 11, 30. 5., s. 16
Annotation: Pokračování vzpomínek s mezititulky Nad ránem, Konečně!, Prádlo na šňůře, Kritický seminář E. A. Saudka, Frejkův hrneček, Truchlivec (o...
Article
5
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 11, 1967/1968, č. 5/6, 25. 10. 1967, s. 11
Annotation: Otištění dvou dopisů z roku 1929.
Article
6
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 11, 1967/1968, č. 5/6, 25. 10. 1967, s. 10
Annotation: Vzpomínka.
Article
7
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 10, 1966/1967, č. 19/20, 19. 4. 1967, s. 1, 9
Annotation: O odchodu Frejkovy skupiny s E. F. Burianem roku 1927 a založení Divadla Dada.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 25, 21. 6. 1961, s. 1-2 - č. 26, 5. 7. 1961, s. 1-2
Annotation: Medailon J. Frejky.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 24, 7. 6. 1961, s. 3
Annotation: Rozhovor s divadelními režiséry J.Dudkem, O. Krejčou, J. Pleskotem, V. Špidlou a K. Novákem.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 24, 7. 6. 1961, s. 7
Annotation: Recenze.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 21/22, 12. 5. 1961, s. 5
Annotation: Referát o výstavě "Jevištní výtvarnictví 1945-1960".
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 10, 21. 12. 1960, s. 5
Annotation: Diskusní příspěvek reagující na Výstavu jevištního výtvarnictví 1945-1960 v Brně.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 5, 26. 10. 1960, s. 1
Annotation: Článek o socialistickém dramatu - v kontextu vývoje moderního dramatu obecně.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 5, 26. 10. 1960, s. 1-3; č. 8, 23. 11. 1960, s. 1-2; č. 10, 21. 12. 1960, s. 1-2
Annotation: Vzpomínky na O. Fischera.
Article
15
16
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 3, 1959/1960, č. 25/26, 24. 6. 1960, s. 1
Annotation: Článek o problematice prostoru, resp. celkových nedostatcích divadelních budov.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 3, 1959/1960, č. 23, 25. 5. 1960, s. 8
Annotation: Rozhovor s J. Trnkou.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 3, 1959/1960, č. 18, 16. 3. 1960, s. 2
Annotation: Medailon K. H. Hilara.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 3, 1959/1960, č. 7, 11. 11. 1959, s. 6
Annotation: Dopis hodnotící především soudobou dramaturgii Městských divadel pražských.
Article