By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 24, 7. 6. 1961, s. 6
Annotation: Referát o druhém festivalu divadel Jihomoravského kraje.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 21/22, 12. 5. 1961, s. 3
Annotation: Vzpomínky na české divadelnictví a divadelní život v období první republiky a bezprostředně po skončení druhé světové války.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 20, 26. 4. 1961, s. 3; č. 21/22, 12. 5. 1961, s. 3
Annotation: Článek o dějinách dělnického revolučního divadla.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 18/19, 12. 4. 1961, s. 3-4
Annotation: Úryvky z referátů, které zazněly v rámci jednotlivých sekcí na II. sjezdu Svazu československých divadelních a filmových umělců, konaného...
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 14, 15. 2. 1961, s. 7
Annotation: Zpráva o posledním divadelním představení - inscenaci "Radúze a Mahuleny" J. Zeyera - Z. Gräfové.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 14, 15. 2. 1961, s. 8
Annotation: Medailonek G. Hilmara.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 9, 7. 12. 1960, s. 1
Annotation: Článek o divadelním herectví.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 8, 23. 11. 1960, s. 2
Annotation: Článek o režijní práci O. Krejči, mj. na příkladu inscenace "Strakonického dudáka" J. K. Tyla.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 6/7, 9. 11. 1960, s. 5-9
Annotation: Diskusní příspěvky, které zazněly na divadelním festivalu českého a slovenského soudobého dramatu Divadelní žatva, konaném ve dnech 8. 10....
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 6/7, 9. 11. 1960, s. 2-5
Annotation: Referát přednesený na divadelním festivalu českého a slovenského soudobého dramatu Divadelní žatva, který se konal ve dnech 8. 10. - 18. 10....
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 5, 26. 10. 1960, s. 1
Annotation: Článek o socialistickém dramatu - v kontextu vývoje moderního dramatu obecně.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 5, 26. 10. 1960, s. 1-3; č. 8, 23. 11. 1960, s. 1-2; č. 10, 21. 12. 1960, s. 1-2
Annotation: Vzpomínky na O. Fischera.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 1, 31. 8. 1960, s. 2
Annotation: Nekrolog.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 3, 1959/1960, č. 24, 8. 6. 1960, s. 1
Annotation: Úryvky z referátu A. Morávkové o soudobých překladech divadelních her do češtiny, předneseného na konferenci překladatelů.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 3, 1959/1960, č. 22, 11. 5. 1960, s. 1-2
Annotation: Stať o vývoji českého dramatu a divadla v letech 1945-1960.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 3, 1959/1960, č. 15, 17. 2. 1960, s. 6
Annotation: Nekrolog.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 3, 1959/1960, č. 7, 11. 11. 1959, s. 6
Annotation: Dopis hodnotící především soudobou dramaturgii Městských divadel pražských.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 3, 1959/1960, č. 1, 2. 9. 1959, s. 1, 3 - č. 2, 16. 9. 1959, s. 3
Annotation: Stať o E. F. Burianovi a jeho působení v oblasti divadla.
Article