By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 2, 22. 1., s. 10
Annotation: Článek při příležitosti 60. výročí existence Divadla Na zábradlí připomíná jeho historii.
Article
2
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 25, 2016, č. 17, 18. 10., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 25, 2016, č. 5, 1. 3., s. 16
Annotation: Portrét.
Article
4
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 23, 2014, č. 11, 27. 5., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 23, 2014, č. 7, 1. 4., s. 3
Annotation: Poznámka o vydání knihy.
Article
6
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 19, 2010, č. 19, 16. 11., s. 16
Annotation: S mezititulky Zamířeno na Dubčeka, Setkávání s Radokem a Grossmanem, Ionesco zraňovaný realitou, Noblesní Miloš Hynšt.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 14, 2005, č. 11, 31. 5., s. 10
Annotation: O konferenci, pořádané Svazem čs. dramatických umělců se záměrem zlikvidovat J.Grossmana za jeho studie o B. Brechtovi a A. Radokovi; podrobněji...
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 13, 2004, č. 11, 25. 5., s. 16
Annotation: S mezititulky Král Ubu, Čekání na Godota, Proces.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 13, 2004, č. 10, 11. 5., s. 16
Annotation: O spolupráci s V. Havlem a J. Grossmanem.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 13, 2004, č. 2, 20. 1., s. 16
Annotation: Dokončení vzpomínkového rozhovoru; zejména o spolupráci s režiséry A. Radokem a J. Grossmanem.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 13, 2004, č. 1, 6. 1., s. 16
Annotation: O své divadelní činnosti v Divadle ABC a v Divadle Na zábradlí, o své divadelní publicistice, o J. Werichovi, I. Vyskočilovi, V. Vodičkovi a J....
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 11, 2002, č. 9, 30. 4., s. 16
Annotation: Vzpomínání, zejména na režiséra Grossmana a dramatiky A. Koenigsmarka a K. Steigerwalda.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 11, 2002, č. 7, 2. 4., s. 2
Annotation: Stručná recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 10, 2001, č. 11, 29. 5., s. 16
Annotation: Vzpomínka, mj. na J. Grossmana a V. Havla.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 10, 2001, č. 6, 20. 3., s. 16
Annotation: Pokračování vzpomínek; o scénické koláži v Divadle Na zábradlí (1963) a o spolupráci s J. Grossmanem a V. Havlem.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 9, 2000, č. 7, 4. 4., s. 16
Annotation: Závěrečná část hercových vzpomínek; s kapitolou Jan Grossman.
Article
17
18
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 7, 1998, č. 2, 20. 1., s. 3
Annotation: Referát o televizním dokumentárním filmu o J. G. Žít svůj život.
Article
19
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 5, 1996, č. 3, 6. 2., s. 12; č. 4, 20. 2., s. 12; č. 5, 5. 3., s. 12
Annotation: Zápisy ze zkoušek (režie J. G.) hry: Braginskij Emil' - Rjazanov El'dar, Garáže (Divadlo S. K. Neumanna, listopad 1987). 1. Fauna a flóra. 2. Medvěd...
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 4, 1995, č. 20, 28. 11., s. 3
Annotation: Referát o pracovním setkání Odkaz Jana Grossmana divadelníkům (Divadelní ústav - Divadelní fakulta AMU, 14.-15. 10. 1995).
Article