By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 10, 14. 5., s. 2
Annotation: Úvaha nad tím, co je a není povinností spisovatele, jejímž impulsem byl výrok v televizní debatě v souvislosti s M. Kunderou, že spisovatel jakožto...
Article
2
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 26, 2017, č. 11, 30. 5., s. 7
Annotation: Referát.
Article
3
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 26, 2017, č. 2, 24. 1., s. 3
Annotation: Glosa rozebírá případ F. Hrubína, když měl napsat hru pro ND a v tvorbě ho ovlivňovali tehdejší dramaturgové K. Kraus a O. Krejča.
Article
4
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 21, 2012, č. 8, 17. 4., s. 6
Annotation: Recenze divadelní inscenace.
Article
5
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 19, 2010, č. 17, 19. 10., s. 6
Annotation: Recenze hrubínovského pořadu Violy Obleču tě do hvězd (prem. 14. 9. 2010).
Article
6
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 19, 2010, č. 16, 5. 10., s. 16
Annotation: Soubor aktuálních glos, mj. k medailonu V. Karfíka k 100. výročí narození Fr. Hrubína (Mladá fronta Dnes, 18. 9.).
Article
7
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 18, 2009, č. 13, 23. 6., s. 10-11
Annotation: Rozhovor s herečkou, mj. o Fr. Hrubínovi, J. Topolovi a Vl. Holanovi.
Article
8
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 17, 2008, č. 4, 19. 2., s. 10
Annotation: O společensko-politické dimenzi hry a její inscenace v Národním divadle (1958-61); též o dalších Hrubínových dílech.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 14, 2005, č. 7, 5. 4., s. 16
Annotation: O celoživotní spolupráci s režisérem Krejčou a jejich péči o české drama, konkrétně o práci na inscenacích Srpnové neděle a Strakonickéhho...
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 13, 2004, č. 20, 30. 11., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 12, 1968/1969, č. 14, 26. 3. 1969, s. 3, 6
Annotation: O české národní otázce v dějinách českého dramatu, mj. o hře J. K. T. a F. H.
Article
12
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 12, 1968/1969, č. 8, 1. 1. 1969, s. 4-5
Annotation: O hře F. H. v kontextu současného českého divadla.
Article
13
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 12, 1968/1969, č. 2, 9. 10. 1968, s. 1
Annotation: Rozhovor před premiérou.
Article
14
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 12, 1968/1969, č. 2, 9. 10. 1968, s. 3
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
15
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 10, 1966/1967, č. 17, 22. 3. 1967, s. 1
Annotation: Rozhovor o jeho práci pro divadlo a film.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 7, 1963/1964, č. 9, 13. 12. 1963, s. 2
Annotation: Rozhovor s F. H.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 5, 1961/1962, č. 9, 20. 12. 1961, s. 1-2
Annotation: Posouzení filmové adaptace divadelních her F. Hrubína a dalších.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 5, 1961/1962, č. 8, 6. 12. 1961, s. 2-3
Annotation: Úvaha o problémech českého dramatu; s rozborem her uvedených autorů.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 5, 1961/1962, č. 6, 6. 11. 1961, s. 1, 3
Annotation: Kritický rozbor původních her současného repertoáru.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 26, 5. 7. 1961, s. 5
Annotation: Poznámka reagující na článek M. Smetany "Je to tak málo?" (in: Divadelní noviny, 1961, č. 25, 21. 6., s. 5) o divadelní hře F. Hrubína "Křišťálová...
Article