By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 26, 2017, č. 2, 24. 1., s. 3
Annotation: Glosa rozebírá případ F. Hrubína, když měl napsat hru pro ND a v tvorbě ho ovlivňovali tehdejší dramaturgové K. Kraus a O. Krejča.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 14, 2005, č. 7, 5. 4., s. 16
Annotation: O celoživotní spolupráci s režisérem Krejčou a jejich péči o české drama, konkrétně o práci na inscenacích Srpnové neděle a Strakonickéhho...
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 10, 2001, č. 17, 16. 10., s. 14
Annotation: Vzpomínka na spolupráci s režisérem Krejčou u příležitosti jeho osmdesátin; též o podílu P. Tigrida na likvidaci Divadla Za branou II.
Article
4
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 12, 1968/1969, č. 5, 20. 11. 1968, s. 3
Annotation: Referát o inscenaci v Plzni v úpravě Otomara Krejči; též o inscenacích her J. K. T., Jaroslava Vrchlického (v Karlových Varech) a Jiřího Mahena...
Article
5
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 12, 1968/1969, č. 4, 6. 11. 1968, s. 7
Annotation: Rozbor inscenací O. Krejči v Národním divadle (1958), V. Tomšovského v Divadle Jiřího Wolkra (1967) a J. Pleskota v Národním divadel (1968).
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 24, 7. 6. 1961, s. 4
Annotation: Recenze.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 23, 24. 5. 1961, s. 2
Annotation: Rozhovor s V. Fabianovou.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 9, 7. 12. 1960, s. 6
Annotation: Zpráva o družbě Univerzity Karlovy a Národního divadla - u příležitosti inscenace "Námluv Pelopových" J. Vrchlického a Z. Fibicha, o níž probíhala...
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 8, 23. 11. 1960, s. 2
Annotation: Článek o režijní práci O. Krejči, mj. na příkladu inscenace "Strakonického dudáka" J. K. Tyla.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 8, 23. 11. 1960, s. 4
Annotation: Diskusní příspěvky, které zazněly na divadelním festivalu českého a slovenského soudobého dramatu Divadelní žatva, konaném ve dnech 8. 10....
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 6/7, 9. 11. 1960, s. 5-9
Annotation: Diskusní příspěvky, které zazněly na divadelním festivalu českého a slovenského soudobého dramatu Divadelní žatva, konaném ve dnech 8. 10....
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 6/7, 9. 11. 1960, s. 2-5
Annotation: Referát přednesený na divadelním festivalu českého a slovenského soudobého dramatu Divadelní žatva, který se konal ve dnech 8. 10. - 18. 10....
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 3, 28. 9. 1960, s. 4
Annotation: Recenze.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 1, 31. 8. 1960, s. 1-2; č. 2, 14. 9. 1960, s. 1-2; č. 3, 12. 10. 1960, s. 1-2
Annotation: Medailon E. F. Buriana.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 3, 1959/1960, č. 21, 27. 4. 1960, s. 6
Annotation: Zpráva o první plenární schůzce divadelních režisérů v rámci Svazu československých divadelních umělců.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 3, 1959/1960, č. 14, 3. 2. 1960, s. 7
Annotation: Recenze.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 3, 1959/1960, č. 11, 23. 12. 1959, s. 5
Annotation: Zpráva o diskusi Klubu Divadelních novin, která se konala 7. 12. 1959 a byla věnována novým českým divadelním hrám.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 3, 1959/1960, č. 9/10, 9. 12. 1959, s. 10
Annotation: Recenze.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 3, 1959/1960, č. 5/6, 28. 10. 1959, s. 6
Annotation: Recenze.
Article