By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 1, 9. 1., s. 16; č. 2, 23. 1., s. 16; č. 3, 6. 2., s. 16; č. 4, 20. 2., s. 16
Annotation: Rozhovor s dramatikem F. Pavlíčkem, který se odehrál v říjnu 1989 a původně měl vyjít ve zpravodaji Jonáš-klubu, v časopise Echo. Poprvé...
Article
2
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 25, 2016, č. 2, 19. 1., s. 13
Annotation: Referáty na níže uvedené hry v zahraničí (Divadlo Řezno) s českou stopou.
Article
3
4
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 12, 2003, č. 10, 13. 5., s. 15
Annotation: Esej v rubrice Opožděné dopisy.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 3, 1994, č. 17, 18. 10., s. 1, 6-7
Annotation: Účastnili se: Kundera Ludvík, Pavlíček František, Pitínský J. A., Steigerwald Karel, Topol Josef, Rut Přemysl, Schmid Jan, Smoček Ladislav.
Article
6
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 13, 1969/1970, č. 13, 25. 2. 1970, s. 5
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
7
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 12, 1968/1969, č. 18, 21. 5. 1969, s. 3
Annotation: Referát.
Article
8
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 12, 1968/1969, č. 13, 12. 3. 1969, s. 3-4
Annotation: Referát.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 7, 1963/1964, č. 6, 13. 11. 1963, s. 4
Annotation: Komentovaný přehled referátů o inscenaci v Národním divadle.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 7, 1963/1964, č. 4, 17. 10. 1963, s. 6
Annotation: Referát o inscenaci v Národním divadle.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 6, 1962/1963, č. 10/11, 29. 12. 1962, s. 1
Annotation: O nedostatcích a úkolech dramatické tvorby a divadla po XII. sjezdu KSČ; též o hře F. Pavlíčka.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 5, 1961/1962, č. 9, 20. 12. 1961, s. 1-2
Annotation: Posouzení filmové adaptace divadelních her F. Hrubína a dalších.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 5, 1961/1962, č. 6, 6. 11. 1961, s. 1, 3
Annotation: Kritický rozbor původních her současného repertoáru.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 26, 5. 7. 1961, s. 1, 4
Annotation: Stať o divadelní hře (inscenaci hry) F. Pavlíčka "Zápas s andělem" - v kontextu soudobého českého dramatu.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 26, 5. 7. 1961, s. 1, 4
Annotation: Referát.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 25, 21. 6. 1961, s. 5
Annotation: Článek o divadelní hře F. Hrubína "Křišťálová noc" - v kontextu soudobého českého dramatu - a o divadelních reflexích Hrubínovy hry ze...
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 25, 21. 6. 1961, s. 6
Annotation: Informační glosa o dalším setkání Klubu Divadelních novin, které se uskuteční 30. 6. 1961 a v jehož rámci se povede diskuse mj. o nových divadelních...
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 16, 15. 3. 1961, s. 8
Annotation: Recenze.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 6/7, 9. 11. 1960, s. 2
Annotation: Poznámky o soudobém stavu divadla pro děti.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 6/7, 9. 11. 1960, s. 2-5
Annotation: Referát přednesený na divadelním festivalu českého a slovenského soudobého dramatu Divadelní žatva, který se konal ve dnech 8. 10. - 18. 10....
Article