By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 25, 2016, č. 18, 1. 11., s. 16; č. 19, 15. 11, s. 16; č. 20, 29. 11, s. 16; č. 21, 13. 12., s. 16
Annotation: Vzpomínky M. Matuchové na její účinkování ve Vesnickém divadle; úvodní slovo napsal J. Herman. V druhém pokračování autorka vzpomíná na...
Article
2
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 25, 2016, č. 11, 24. 5., s. 4
Annotation: Referát.
Article
3
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 25, 2016, č. 11, 24. 5., s. 4
Annotation: Referát.
Article
4
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 19, 2010, č. 19, 16. 11., s. 16
Annotation: S mezititulky Zamířeno na Dubčeka, Setkávání s Radokem a Grossmanem, Ionesco zraňovaný realitou, Noblesní Miloš Hynšt.
Article
5
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 18, 2009, č. 20, 1. 12., s. 3
Annotation: Poznámka k vydání publikace obsahující mj. dopisy V. Havla A. Radokovi z let 1969-1972.
Article
6
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 17, 2008, č. 13, 24. 6., s. 8-9
Annotation: Rozhovor, hlavně o jeho hře a jejím uvedení v Divadle Archa; též o otci režiséra D. Radoka.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 14, 2005, č. 11, 31. 5., s. 10
Annotation: O konferenci, pořádané Svazem čs. dramatických umělců se záměrem zlikvidovat J.Grossmana za jeho studie o B. Brechtovi a A. Radokovi; podrobněji...
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 13, 2004, č. 2, 20. 1., s. 16
Annotation: Dokončení vzpomínkového rozhovoru; zejména o spolupráci s režiséry A. Radokem a J. Grossmanem.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 4, 1995, č. 2, 24. 1., s. 7
Annotation: Studie o významu: Radok Alfréd.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 1, 1992, č. 5, 10. 11., s. 12; č. 6, 24. 11., s. 12; č. 7, 8. 12., s. 12
Annotation: Burian Emil František; komentované úryvky ze vzpomínek A. R. Zpráva o jednom osudu, vzniklých v göteborském exilu.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 23, 24. 5. 1961, s. 2
Annotation: Rozhovor s V. Fabianovou.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 21/22, 12. 5. 1961, s. 5
Annotation: Referát o výstavě "Jevištní výtvarnictví 1945-1960".
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 1, 31. 8. 1960, s. 1-2; č. 2, 14. 9. 1960, s. 1-2; č. 3, 12. 10. 1960, s. 1-2
Annotation: Medailon E. F. Buriana.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 3, 1959/1960, č. 7, 11. 11. 1959, s. 7
Annotation: Informační glosa o změně členů redakční rady Divadelních novin.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 3, 1959/1960, č. 2, 16. 9. 1959, s. 7
Annotation: Komentář k podobě Divadelních novin, které vycházely v rámci letního divadelního festivalu v Karlových Varech.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 3, 1959/1960, č. 1, 2. 9. 1959, s. 8
Annotation: Komentář k diskusím o divadle Laterna magika, které probíhaly na letním semináři D 34 v Mariánských Lázních.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 2, 1958/1959, č. 23, 27. 5. 1959, s. 1
Annotation: Článek o divadle Laterna magika.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 2, 1958/1959, č. 22, 13. 5. 1959, s. 5
Annotation: Recenze.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 2, 1958/1959, č. 14, 4. 2. 1959, s. 4
Annotation: Diskusní příspěvek reagující na článek J. Pokorného "Proti humbuku s neexistující "moderností" a "experimenty"" (in: Divadelní noviny, 1958,...
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 2, 1958/1959, č. 14, 4. 2. 1959, s. 4 - č. 15, 18. 2. 1959, s. 4
Annotation: Diskusní příspěvek reagující na články J. Hájka "O cestu Alfréda Radoka" (in: Divadelní noviny, 1958, č. 9-10, 10. 12., s. 4), M. Procházky...
Article