By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


201
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 18, 27. 10., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
202
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 18, 27. 10., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
203
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 18, 27. 10., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
204
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 18, 27. 10., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
205
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 18, 27. 10., s. 10
Annotation: Portrét divadla při příležitosti výročí.
Article
206
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 18, 27. 10., s. 11
Annotation: Recenzní glosa.
Article
207
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 18, 27. 10., s. 16; č. 19, 10. 11., s. 16; č. 20, 24. 11., s. 16
Annotation: Vzpomínky jako "poeticko-prozaická mozaika střípků obrazů a situací" ze života M. Taranta na jeho dětství, dospívání, rodinu, studia a divadlo.
Article
208
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 17, 13. 10., s. 2
Annotation: Úvodník k současné krizové situaci divadel v souvislosti s pandemií covid-19.
Article
209
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 17, 13. 10., s. 2
Annotation: Rozhovor s novým uměleckým šéfem Činoherního klubu M. Finger o jeho plánech na této pozici.
Article
210
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 17, 13. 10., s. 2
Annotation: Zpráva o online konferenci pořádaní International Association of Theatre Critics, která se zaměřovala na současný stav divadel a především...
Article
211
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 17, 13. 10., s. 4
Annotation: Zpráva o otevření výstavy "Cesta do hlubin robotovy duše" (26. 9. 2020 - 28. 2. 2021).
Article
212
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 17, 13. 10., s. 3
Annotation: Glosa k současnému stavu finanční krize divadel v době pandemie covid-19.
Article
213
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 17, 13. 10., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
214
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 17, 13. 10., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
215
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 17, 13. 10., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
216
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 17, 13. 10., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
217
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 17, 13. 10., s. 7
Annotation: Recenze divadelní inascenace.
Article
218
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 17, 13. 10., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
219
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 17, 13. 10., s. 10
Annotation: Reportáž z festivalu "...příští vlna/next wave... " (17.-27. 9. 2020).
Article
220
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 17, 13. 10., s. 11
Annotation: Recenze.
Article