By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


4341
4342
4343
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. [1], 1957/1958, č. 1, 13. 11. 1957, s. 4
Annotation: Zpráva o závěrech, k nimž dospěl Svaz československých divadelních umělců v souvislosti se soudobou situací a problémy českého divadelnictví...
Article
4344
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. [1], 1957/1958, č. 1, 13. 11. 1957, s. 4
Annotation: Glosa o bytostném (sebe)určení dramatika.
Article
4345
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. [1], 1957/1958, č. 1, 13. 11. 1957, s. 5-6
Annotation: Recenze.
Article
4346
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. [1], 1957/1958, č. 1, 13. 11. 1957, s. 6
Annotation: Kritická poznámka k příliš dlouhé časové prodlevě mezi inscenací (českých) divadelních her a jejich knižním vydáním.
Article
4347
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. [1], 1957/1958, č. 1, 13. 11. 1957, s. 7
Annotation: Diskusní příspěvek kriticky reagující na - podle autorky faktograficky velmi nepřesný a zkreslující - článek v deníku The Times o soudobém...
Article
4348
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. [1], 1957/1958, č. 1, 13. 11. 1957, s. 7
Annotation: Informační glosa.
Article
4349
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. [1], 1957/1958, č. 1, 13. 11. 1957, s. 7
Annotation: Komentář k soudobé činnosti divadel, z nichž se podle autora (v mnoha případech) během poválečného vývoje staly pouze "řemeslné ústavy".
Article
4350
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. [1], 1957/1958, č. 1, 13. 11. 1957, s. 8
Annotation: Recenzní glosa.
Article
4351
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. [1], 1957/1958, č. 1, 13. 11. 1957, s. 8
Annotation: Recenze.
Article
4352
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. [1], 1957/1958, č. 1, 13. 11. 1957, s. 8
Annotation: Informační glosa o obsahu čtvrtého čísla časopisu Slovenské divadlo.
Article
4353
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. [1], 1957/1958, č. 1, 13. 11. 1957, s. 1
Annotation: Úvodník, ve kterém se autor zamýšlí nad soudobým děním ve společnosti v zahraničí i v Československu a nad tím, jakou úlohu by mělo plnit...
Article
4354
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. [1], 1957/1958, č. 1, 13. 11. 1957, s. 1
Annotation: Báseň.
Article
4355
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. [1], 1957/1958, č. 1, 13. 11. 1957, s. 4
Annotation: Rozhovor s F. Pavlíčkem o jeho (posledních) divadelních hrách "Černá vlajka" a "Chtěl bych se vrátit" a o soudobých problémech českého dramatu...
Article
4356
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. [1], 1957/1958, č. 1, 13. 11. 1957, s. 4-5
Annotation: Recenze.
Article
4357
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. [1], 1957/1958, č. 1, 13. 11. 1957, s. 6
Annotation: Zpráva o zveřejnění výsledků přehlídky Divadelní žatva.
Article
4358
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. [1], 1957/1958, č. 1, 13. 11. 1957, s. 6
Annotation: Zpráva o literárním kabaretu, který se konal u příležitosti 70. narozenin J. Červeného v Komorním divadle.
Article
4359
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. [1], 1957/1958, č. 1, 13. 11. 1957, s. 7
Annotation: Komentář k přijetí Divadelních novin v kulturních časopisech a denících.
Article
4360
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. [1], 1957/1958, 30. 10. 1957, s. 1
Annotation: Úvodní komentář o tom, jakou úlohu mají plnit Divadelní noviny v soudobém divadelním a kulturním životě.
Article