By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2020, č. 105, 19. 1.
Annotation: Úryvky z rozhovorů s muzikologem, scenáristou a spisovatelem Z. Mahlerem, mj. o B. Němcové, J. Haškovi, T. G. Masarykovi, J. Fučíkovi a o českých...
Article
2
online
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2019, č. 104, 19. 11.
Annotation: Anotace souboru próz a poezie K. Pecky "Souhvězdí Gulag Karla Pecky".
Article
3
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2018, č. 95, 19. 5.
Annotation: Úvodník č. 95, v němž autor vzpomíná na spisovatele a novináře P. Vernera. Součástí úvodníku je báseň P. Vernera "Pár slov na omluvu"...
Article
4
5
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2014, č. 70, 19. 3.
Annotation: Článek o B. Hrabalovi.
Article
6
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2014, č. 70, 19. 3.
Annotation: Úvodník, jehož součástí jsou vzpomínky na setká(vá)ní s B. Hrabalem, V. Boudníkem a fotografem L. Michálkem v 60. letech; připojen úryvek...
Article
7
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2014, č. 70, 19. 3.
Annotation: Báseň "Harrachovská slova a tóny" + vzpomínka na B. Hrabala.
Article
8
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2014, č. 70, 19. 3.
Annotation: Vzpomínka na B. Hrabala a báseň "Daidalos".
Article
9
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2012, č. 57, 19. 1.
Annotation: Úvodník zmiňující se o úmrtí J. Škvoreckého, odkazující také na fejeton P. Pavlovského "Sixty-Eight Publishers Corp. a moje manželství"...
Article
10
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2010, č. 49, 19. 9.
Annotation: Glosa nad knihou V. Stibora "Kniha aforismů a fejetonů aneb Nezbedárium".
Article
11
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2009, č. 43, 19. 9.
Annotation: Vzpomínkový medailon s připojenou bibliografií díla P. Vernera.
Article
12
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2009, č. 41, 19. 5.
Annotation: Básně; s úvodní biografickou poznámkou.
Article
13
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2009, č. 41, 19. 5.
Annotation: Básně; s úvodní biografickou poznámkou a fot.
Article
14
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2009, č. 40, 19. 3.
Annotation: Nekrolog se vzpomínkou na poslední setkání a fotografiemi.
Article
15
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2009, č. 39, 19. 1.
Annotation: Úvodník, mj. o otevření nových babyboxů (DV otiskuje ukázky z autorovy publikace "Co jste se v novinách nedočetli o babyboxech"). Připojena zpráva...
Article
16
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2006, č. 23, 19. 7.
Annotation: Úvodník, ve kterém autor mj. připomíná 22. narozeniny A. Petrové a 60. narozeniny K. Sýse a Z. Wildové (s otiskem úryvků z jejich básní)....
Article
17
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2006, č. 20, 19. 1.
Annotation: Blahopřání J. Holoukovi k narozeninám. S fotografií.
Article
18
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2004, č. 13, 19. 11.
Annotation: Vzpomínky na rok 1967 a na obsah čísel 3, 4 a 5/6.
Article