By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2018, č. 94, 19. 3.
Annotation: Úvodník č. 94, v němž autor informuje o básnické sbírce D. Spáčila "Pokud se střelím do spánku" a také o básních V. Bárty.
Article
2
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2017, č. 88, 19. 3.
Annotation: Úvodník č. 88, v němž se autor zmiňuje o antologii "Divoké víno 2007-2017 : antologie 2007-2017".
Article
3
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2016, č. 81, 19. 1.
Annotation: Úvodník č. 81, v němž autor připomíná jubilea básníka J. Žáčka a hudebního skladatele a hudebníka J. Růžičky, J. Holoubka a také básnířku...
Article
4
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2015, č. 78, 19. 7.
Annotation: Úvodník č. 78, v němž autor zmiňuje spor mezi básníky D. Spáčilem a K. Sýsem: D. Spáčil se kriticky vyjadřuje k básnické tvorbě K. Sýse,...
Article
5
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2013, č. 65, 19. 5.
Annotation: Úvodník, k němuž je připojena báseň J. Žáčka "Moje erotická kariéra".
Article
6
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2012, č. 62, 19. 11
Annotation: Úvodník připomínající deset let existence internetové verze časopisu.
Article