By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Dokořán. -- Roč. 15, 2012, č. 55, prosinec, s. 15-16
Annotation: Článek o přednášce L. Průši k výročí narození M. Podešvové. Se vzpomínkami její dcery Dagmar Šrámkové.
Article
2
In: Dokořán. -- Roč. 15, 2012, č. 55, prosinec, s. 17
Annotation: O autorech působících v tomto regionu.
Article
3
In: Dokořán. -- Roč. 15, 2012, č. 55, prosinec, s. 18
Annotation: Medailonek Jana a Michala Čapkových.
Article
4
In: Dokořán. -- Roč. 15, 2012, č. 55, prosinec, s. 18
Annotation: Zpráva.
Article
5
In: Dokořán. -- Roč. 15, 2012, č. 55, prosinec, s. 18
Annotation: Zpráva.
Article
6
In: Dokořán. -- Roč. 15, 2012, č. 55, prosinec, s. 19
Annotation: Informace o obsahu občasníku Průhledy č. 1/2/2012, který vydává ostravské středisko.
Article
7
In: Dokořán. -- Roč. 15, 2012, č. 55, prosinec, s. 20-23
Annotation: Referát o akci Střediska východočeských spisovatelů. Maratóny (přehlídky umělecké činnosti) se pořádají od r. 2005.
Article
8
In: Dokořán. -- Roč. 15, 2012, č. 55, prosinec, s. 24
Annotation: Informace o sdružení.
Article
9
In: Dokořán. -- Roč. 15, 2012, č. 55, prosinec, s. 25
Annotation: Zpráva o vydání.
Article
10
In: Dokořán. -- Roč. 15, 2012, č. 55, prosinec, s. 25-26
Annotation: Zpráva o vydání knihy.
Article
11
In: Dokořán. -- Roč. 15, 2012, č. 55, prosinec, s. 27-29
Annotation: Informace o konferenci, která se konala v květnu 2012 v Praze a referát P. Weigla přednesený na konferenci.
Article
12
In: Dokořán. -- Roč. 15, 2012, č. 55, prosinec, s. 32-33
Annotation: Polemika s udělením medaile Za zásluhy O. Filipovi. Též odmítnutí knihy P. Hájka za útoky na V. Havla.
Article
13
In: Dokořán. -- Roč. 15, 2012, č. 55, prosinec, s. 33-35
Annotation: Článek o Mobelově ceně za poezii, kterou uděluje básník A. Marhoul od r. 2009. Se soupisem oceněných.
Article
14
In: Dokořán. -- Roč. 15, 2012, č. 55, prosinec, s. 35-38
Annotation: Různé zprávy.
Article
15
In: Dokořán. -- Roč. 15, 2012, č. 55, prosinec, s. 40-43
Annotation: Rozhovor.
Article
16
In: Dokořán. -- Roč. 15, 2012, č. 55, prosinec, s. 44
Annotation: Různé poznámky a nápady k činnosti Obce spisovatelů a časopisu Dokořán.
Article
17
In: Dokořán. -- Roč. 15, 2012, č. 55, prosinec, s. 45-52
Annotation: Esej mapující rozvíjení nových komunikačních technologií.
Article
18
In: Dokořán. -- Roč. 15, 2012, č. 55, prosinec, s. 57-58
Annotation: Úvaha.
Article
19
In: Dokořán. -- Roč. 15, 2012, č. 55, prosinec, s. 58-59
Annotation: Úvaha.
Article
20
In: Dokořán. -- Roč. 15, 2012, č. 55, prosinec, s. 52-57
Annotation: Referát o výstavě Signály z neznáma, která se konala v Brně r. 2012 a o výstavě České komiksy, která probíhala na rozhraní roků 2003/2004...
Article