By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 26, 1. 2., s. 11
Annotation: Článek o divadelní hře "R.U.R." a o tom, co předcházelo jejímu sepsání a prvnímu uvedení.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 162, 14. 7., s. 11
Annotation: Zpráva o otevření nové expozice věnované vztahu K. Čapka k automobilismu.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 158, 9. 7., s. 12
Annotation: Článek o nové expozici věnované vztahu K. Čapka k automobilismu.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 156, 7. 7., s. 11
Annotation: Článek obsahuje informace o významných osobnostech spojovaných s Hradeckem, mj. o M. D. Rettigové, K. J. Erbenovi, A. Jiráskovi, I. Herrmannovi,...
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 120, 25. 5., s. 13
Annotation: Zpráva o výstavě "Život a doba spisovatele Karla Čapka" konající se v Muzeu T. G. Masaryka (do 13. 9.)
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 40, 17. 2., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 16, 20. 1., s. 11
Annotation: Článek o akcích, které se v lednu a únoru konaly na počest výročí spisovatelů K. Čapka, B. Němcové a I. Asimova.
Article
8
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 12, 15. 1., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 2, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 2, 15. 1.
Annotation: Úvaha o ochraně a obraně národního jazyka jako nutnosti pro udržení národní identity.
Article
9
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 9, 11. 1., s. 5
Haló noviny [online]. -- 11. 1. 2020
Annotation: Komentář o zvýšení světové militarizace je doplněn vzpomínkou na K. Čapka u příležitosti výročí 130 let od jeho narození. Autorka se zamýšlí...
Article
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 4, 6. 1., s. 8
Annotation: Zpráva o tom, že Mezinárodní astronomická unie (IAU) pojmenovala nově 122 planetárních systémů, dva byly pojmenovány "Absolutno" a "Makropulos".
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 120, 25. 5., s. 4
Annotation: Článek o historii českého divadelnictví.
Article
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 114, 18. 5., s. 4
Annotation: Úvaha o českém národním bohatství, ve které autor zmiňuje především mateřský jazyk a národní literaturu.
Article
13
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 111, 15. 5., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 18, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 18, 15. 5.
Annotation: Reportáž z průběhu 23. ročníku divadelní soutěže Děčínská brána 2019.
Article
14
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 49, 27. 2., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 9, s. 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 9, 27. 2.
Annotation: Glosa inspirovaná výstavou "Záhada Čapkova koberce".
Article
15
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 37, 13. 2., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 7, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 7, 13. 2.
Annotation: Medailon D. Rousové, překladatelky a bohemistky, u příležitosti jejích 75. narozenin. K této příležitosti vyšel v roce 2017 ve Skopje tematicky...
Article
16
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 26, 31. 1., s. 14
Annotation: Sloupek, ve kterém autor svým čtenářům popisuje, jak nezvládl napsat článek o K. Čapkovi pro Haló noviny a proč. Autor krátce vzpomíná i...
Article
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 18, 22. 1., s. 9
Annotation: Rozsáhlý článek o K. Čapkovi, jeho umělecké tvorbě a společenských postojích.
Article
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 294, 19. 12., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 51, s. 1
Annotation: Článek o V. Motlovi, strýci F. Dostála, který dělal zahradníka a šoféra K. Čapka. Autor zmiňuje strýcovy vzpomínky na tuto dobu, mj. schůze...
Article
19
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 241, 17. 10., s. 4
Annotation: Článek popisuje děj nového filmu J. Červenky "Hovory s TGM".
Article
20
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 229, 3. 10., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 40, s. 4
Annotation: Reakce na rozhovor s R. B. Pynsentem "Na Čapkovi je všechno špatně".
Article