By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 196, 25. 8., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 34, s. 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 34, 25. 8.
Annotation: Ukázka básní ze sbírky "Never More"; báseň "Co jsem ti zapomněl říct..." věnována J. Šimonovi.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 194, 23. 8., s. 9
Annotation: Vzpomínky J. Kojzara na 50. léta 20. století, kdy jako místopředseda komise Fučíkova odznaku zastupoval básníka S. Neumanna. Autor přibližuje...
Article
3
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 178, 4. 8., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 31, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 31, 4. 8.
Annotation: Zpráva o vyhlášení výsledků 16. ročníku celostátní soutěže o cenu "Modrého slona". Čestné uznání získal člen Unie českých spisovatelů...
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 168, 23. 7., s. 2
Annotation: Zpráva o oslavě 75. narozenin K. Sýse; připojena fotografie z oslavy.
Article
5
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 160, 14. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 28, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 28, 14. 7.
Annotation: Vzpomínka na zesnulého M. Kubíčka († 12. 6. 2021).
Article
6
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 126, 2. 6., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 22, s. 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 22, 2. 6.
Annotation: Básně; otištěny u příležitosti 75. narozenin autora.
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 110, 14. 5., s. 14
Annotation: Anketa s krátkým komentářem V. Ebra o osobnosti J. Seiferta; připojena báseň J. Seiferta.
Article
8
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 103, 5. 5., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 18, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 18, 5. 5.
Annotation: Nekrolog H. Pospíšilové († 12. 3. 2021), manželky básníka B. Pospíšila, která byla jeho múzou a iniciátorkou odhalení manželovy busty v...
Article
9
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 98, 28. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 17, s. 3-4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 17, 28. 4.
Annotation: Eseje; s datací ze 60. let 20. století; esej "O Máchovi" přednesen na Slavíně u hrobu K. H. Máchy 5. 11. 1986.
Article
10
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 98, 28. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 17, s. 1-2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 17, 28. 4.
Annotation: Portrét M. Floriana.
Article
11
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 98, 28. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 17, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 17, 28. 4.
Annotation: Dopis obsahuje vyznání M. Florianovi jako velkému básníkovi.
Article
12
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 98, 28. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 17, s. 2-3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 17, 28. 4.
Annotation: Úvod výboru z Florianovy poezie "Archandělský happening".
Article
13
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 98, 28. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 17, s. 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 17, 28. 4.
Annotation: Báseň napsaná bezprostředně po smrti Miroslava Floriana.
Article
14
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 98, 28. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 17, s. 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 17, 28. 4.
Annotation: Vzpomínka na M. Floriana k jeho nedožitým 90. narozeninám; připojena báseň J. Žáčka.
Article
15
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 98, 28. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 17, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 17, 28. 4.
Annotation: Úvaha nad dílem M. Floriana z pozice redaktora jeho textů a znalce jeho literární pozůstalosti, kterou spravuje Ida Florianová.
Article
16
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 92, 21. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 16, s. 1
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 16, 21. 4.
Annotation: Zpráva o předání cen Unie českých spisovatelů; připojena jména vítězů.
Article
17
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 92, 21. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 16, s. 1
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 16, 21. 4.
Annotation: Laudatio na L. Brožka, který byl oceněn Unií českých spisovatelů v roce 2020 za básnickou sbírku "Kuks".
Article
18
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 86, 14. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 15, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 15, 14. 4.
Annotation: Rozhovor o literární tvorbě.
Article
19
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 80, 7. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 14, s. 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 14, 7. 4.
Annotation: Básně uveřejněné u příležitosti 75. narozenin autora; báseň "Město nad řekou" věnována K. Sýsovi.
Article
20
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 80, 7. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 14, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 14, 7. 4.
Annotation: Vzpomínka na J. Stegbauera.
Article