By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 90, 16. 4., s. 11
Annotation: O J. Fučíkovi a jeho Reportáži, popisující jeho dilema ve chvíli zatčení (pro srovnání doplněno o úryvky z vězeňské korespondence V. Havla);...
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 46, 23. 2., s. 4
Annotation: Zpráva o pietní akci k 109. výročí narození J. Fučíka.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 42, 18. 2., s. 4
Annotation: Referát o divadelní adaptaci románu K. V. Raise; s obecnou poznámkou o adaptování klasiků českého literárního realismu a jejich reflexi v díle...
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 21, 2011, č. 225, 24. 9., s. 4
Annotation: O současném podceňování tradic levicové žurnalistiky, najmě J. Fučíka.
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 21, 2011, č. 212, 9. 9., s. 4
Annotation: Poznámka k vydání knižně dosud nepublikované reportáže (Tvorba 1934).
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 21, 2011, č. 46, 24. 2., s. 3
Annotation: O položení kytice u rodného domu novináře v den 108. výročí jeho narození a o petiční akci Společnosti Julia Fučíka za navrácení pomníku...
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 20, 2010, č. 276, 29. 11., s. 2
Annotation: O výroční schůzi SJF 27. 11. rehabilitující odkaz JF.
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 18, 2008, č. 302, 29. 12., příl. Naše pravda, č. 49, s. 1
Annotation: O protestu Radě České televize k odvysílání dokumentu H. Třeštíkové o J. Fučíkovi Lidé, mám vás rád.
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 18, 2008, č. 299, 22. 12., příl. Naše pravda, č. 48, s. 2
Annotation: Polemika s článkem J. Rejžka v Lidových novinách srovnávajícím Z. Mahlera a K. Pecku; zejména o pozitivním hodnocení J. Fučíka Zd. Mahlerem.
Article
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 18, 2008, č. 265, 11. 11., s. 5
Annotation: Kritika naučného pořadu České televize o J. F., konkrétně vystoupení J. Holého; s pozitivní zmínkou o fučíkovské konferenci pořádané Ústavem...
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 18, 2008, č. 261, 6. 11., s. 3
Annotation: O vzpomínkovém večeru k 105. výročí Fučíkova narození s projevem J. Stana.
Article
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 18, 2008, č. 212, 9. 9., s. 2
Annotation: Zpráva o aktu u rodného domu novináře v Duškově ulici na Smíchově 8. 9. a chystaném vzpomínkovém článku Fučíkova spoluvězně S. Špringela...
Article
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 18, 2008, č. 211, 8. 9., příl. Naše pravda, č. 34, s. 4
Annotation: Referát o repríze filmového dokumentu režisérky H. Třeštíkové o Fučíkovi (1998), zejména kritika prezentovaných názorů pamětnice R. Krieglové...
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 18, 2008, č. 211, 8. 9., s. 8
Annotation: Reportáž užívající přímých vět Fučíkova spoluvězně; se čtyřmi snímky a s mezititulky Sympatický vousáč, Svázáni do šňůry, s řetězy...
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 18, 2008, č. 197, 22. 8., s. 8-9
Annotation: Zpráva o konferenci pořádané "věhlasnou státní institucí za účasti zasvěcených odborníků".
Article
16
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 18, 2008, č. 139, 14. 6., s. 8
Annotation: Stručný nekrolog filmového scenáristy, uvádějící mj. že osobnost scenáristovy matky zobrazil J. Fučík ve své próze.
Article
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 18, 2008, č. 120, 23. 5., příl. Magazín Pro vás, č. 21, s. 2-3
Annotation: Rozhovor s funkcionářem Českého esperantského svazu, zmiňující i překlady základních děl české literatury do esperanta; s reprodukcemi knižních...
Article
18
19
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 18, 2008, č. 49, 27. 2., s. 5
Annotation: Polemika s glosou J. Slomka Koho zajímá Fučík? (Týden, 25. 2. 2008).
Article
20
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 17, 2007, č. 294, 18. 12., s. 5
Annotation: Poznámka k vydání, citující z předmluvy Z. Mahlera.
Article