By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 132, 9. 6., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 23, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 23, 9. 6.
Annotation: Komentář k dopisu M. Válka (23. 5. 1989, Praha), ve kterém se jako předseda Zväzu československých spisovateľov (ZČSS) vyjádřil proti zatknutí...
Article
2
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 127, 3. 6., s. 5
Haló noviny [online]. -- 3. 6. 2021
Annotation: Sloupek o deníku Haló noviny, který existuje již třicet let. Autor při této příležitosti vyzdvihuje snahu deníku přinášet objektivní historická...
Article
3
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 99, 29. 4., s. 3
Haló noviny [online]. -- 29. 4. 2021
Annotation: Článek o letošním programu akce "Meeting Brno" (26. 7. - 1. 8. 2021), v rámci níž bude připomenuta M. Kudeříková (mj. komponovaným divadelním...
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 144, 22. 6., s. 9
Annotation: Komentář k nové monografii o M. Kunderovi; obsahuje i popis Kunderových názorů a vztahu k V. Havlovi.
Article
5
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 45, 22. 2., s. 5
Haló noviny [online]. -- 17. 2. 2020
Annotation: Úvaha o snahách médií vytvořit kolem V. Havla kult osobnosti.
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 88, 13. 4., s. 4
Annotation: Portrét M. Kundery. Autor se mj. zamýšlí nad důvody, proč se Kundera nevrátil do České republiky.
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 276, 28. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 48, s. 4
Annotation: Úvaha o postavení mladého spisovatele v minulých dobách a o dnešních útocích na názory odlišné od těch oficiálních. Poznámka autora o tom,...
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 168, 23. 7., s. 5, příl. Naše pravda, č. 27, s. III
Annotation: Ukázky z knihy K. Sýse "Bordel na kvadrát".
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 209, 8. 9., s. 5
Annotation: Vzpomínka na J. Fučíka u příležitosti jeho popravy v nacistické věznici Plötzensee. Autor se zamýšlí nad dnešní snahou očernit Reportáž...
Article
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 242, 17. 10., s. 4
Annotation: Úvaha o Havlovi dramatikovi, jehož hry nejsou podle autora nadčasové ani nebyly kritikou své doby. Naopak jako živoucí divadelní přístup vidí...
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 238, 11. 10., s. 11
Annotation: Názor I. Breindla na osobnost V. Havla.
Article
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 238, 11. 10., s. 11
Annotation: Autor článku kritizuje adoraci V. Havla, kterého vnímá spíše jako podprůměrného dramatika, lháře a opilce.
Article
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 25, 2015, č. 228, 30. 9., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 2, č. 39, s. 2
Annotation: Článek o V. Vondruškovi a soudobé knižní produkci.
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 25, 2015, č. 223, 23. 9., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 2, č. 38, s. 1
Annotation: Článek o historickém postoji českých politiků k okolním mocnostem a osobnostech české kultury z doby národního obrození a po roce 1990.
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 290, 12. 12., příl. TV magazín, č. 50, 13.-19. 12., s. 16
Annotation: O Havlově filmu Odcházení.
Article
16
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 66, 19. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 12, s. 2
Annotation: Vzpomínka na Bohumila Hrabala, především na hospodská setkávání.
Article
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 282, 4. 12., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 49, s. 4
Annotation: Rozhovor mj. o vztahu Václava Havla a k Jazzové sekci a o její roli v disentu.
Article
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 266, 15. 11., s. 14
Annotation: O Fučíkově Reportáži a jejím polistopadovém osudu, s rozsáhlými ukázkami z díla.
Article
19
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 176, 31. 7., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 31, s. 1 a 3
Annotation: Rozhovor především o Strožově vydavatelské a tvůrčí činnosti.
Article
20
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 41, 18. 2., s. 3, příl. Naše pravda, č. 7, s. I
Annotation: Rozhovor především o vnímání Fučíkovy osobnosti a díla po listopadu 89.
Article