By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 190, 18. 8., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 33, s. 2-3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 33, 18. 8.
Annotation: Povídka.
Article
2
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 172, 28. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 30, s. 1, 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 30, 28. 7.
Annotation: Rozhovor s K. Sýsem o jeho tvůrčí činnosti, literární kritice, politice a cenzuře v soudobém tisku; připojena bio-bibliografická poznámka (s....
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 168, 23. 7., s. 2
Annotation: Zpráva o oslavě 75. narozenin K. Sýse; připojena fotografie z oslavy.
Article
4
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 166, 21. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 29, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 29, 21. 7.
Annotation: Úvaha o vlastní tvůrčí činnosti a osobních vztazích se spisovateli a literárními kritiky a zároveň utváření politického názoru I. Fencla.
Article
5
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 166, 21. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 29, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 29, 21. 7.
Annotation: Recenze.
Article
6
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 150, 30. 6., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 26, s. 1, 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 26, 30. 6.
Annotation: Úvaha o literárním životě a publicistice vycházející z osobní zkušenosti autora je soustředěna na 60. a 90. léta 20. století a na současnost....
Article
7
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 103, 5. 5., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 18, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 18, 5. 5.
Annotation: Recenze obrazové publikace, která je uvedena rozměrnou básní K. Sýse.
Article
8
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 80, 7. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 14, s. 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 14, 7. 4.
Annotation: Básně uveřejněné u příležitosti 75. narozenin autora; báseň "Město nad řekou" věnována K. Sýsovi.
Article
9
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 70, 24. 3., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 12, s. 2-3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 12, 24. 3.
Annotation: Recenze.
Article
10
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 70, 24. 3., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 12, s. 3-4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 12, 24. 3.
Annotation: Recenze.
Article
11
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 70, 24. 3., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 12, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 12, 24. 3.
Annotation: Recenze.
Article
12
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 70, 24. 3., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 12, s. 2, 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 12, 24. 3.
Annotation: Recenze.
Article
13
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 70, 24. 3., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 12, s. 1-2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 12, 24. 3.
Annotation: Recenze.
Article
14
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 286, 9. 12., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 48, s. 1
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 48, 9. 12.
Annotation: Úvaha nad literárním vkusem české společnosti před rokem 1989 (především v 60. a 70. letech) a po něm. Autor se zamýšlí zejména nad postavením...
Article
15
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 217, 16. 9., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 37, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 37, 16. 9.
Annotation: Článek o překladech makedonské literatury do češtiny a naopak. Jako nejnovější překladatelský počin je uváděn překlad poezie K. Sýse v...
Article
16
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 199, 26. 8., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 34, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 34, 26. 8.
Annotation: Recenze.
Article
17
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 199, 26. 8., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 34, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 34, 26. 8.
Annotation: Přání K. Sýsovi k narozeninám.
Article
18
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 146, 24. 6., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 25, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 25, 24. 6.
Annotation: Recenze fotografické publikace doplněné verši K. Sýse.
Article
19
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 122, 27. 5., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 21, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 21, 27. 5.
Annotation: Recenze.
Article
20
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 97, 25. 4., s. 3
Haló noviny [online]. -- 25. 4. 2020
Annotation: Rozhovor mj. o spolupráci s literární přílohou Haló novin LUK.
Article