By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 181, 7. 8., s. 11
Haló noviny [online]. -- 7. 8. 2021
Annotation: Rozhovor, především o publikační činnosti M. Graclíka.
Article
2
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 92, 21. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 16, s. 3-4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 16, 21. 4.
Annotation: Přehled laureátů "Ceny Daniela Strože a UČS" a "Ceny UČS" od roku 2006 do 2019.
Article
3
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 65, 17. 3., s. 3
Haló noviny [online]. -- 17. 3. 2020
Annotation: Rozhovor o slovensko-českém knižním projektu "Dějiny sebevědomí - Diplomaté bez pasu", ve kterém budou přiblíženy osudy celosvětově významných...
Article
4
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 275, 27. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 46, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 45, 27. 11.
Annotation: Přehled oceněných Cenou Daniela Strože a UČS v letech 2006-2008 a Cen UČS od roku 2009-2018.
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 276, 28. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 48, s. 3
Annotation: Úvaha o obsahu veřejného diskurzu, který je plný ideově vyprázdněných obsahů a informací o celebritách a který není vyplňován myšlenkami...
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 210, 10. 9., s. 10
Annotation: Článek o vzpomínkových akcích, které se odehrají v Plzni a mají připomenout tamní významné rodáky - M. Horníčka, V. Heckela a B. Konečného...
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 148, 27. 6., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 26, s. 4
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 90, 18. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 16, s. 21-24
Annotation: Úvaha o národní hrdosti, která byla v 90. letech podle autora v "obyčejných lidech" a která vyrůstala na znalosti mj. významných českých osobností....
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 233, 7. 10., s. 2
Annotation: Článek o dopisu Mezinárodní federace odbojářů adresovaném D. Hermanovi, ve kterém Federace žádá o navrácení busty J. Fučíka do Panteonu...
Article
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 171, 26. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 29, s. 2
Annotation: Otevřený dopis řediteli Národního muzea M. Lukešovi, ve kterém se autor vyjadřuje k diskuzi okolo expozic panteonu Národního muzea.
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 159, 12. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 27, s. 2
Annotation: Otevřený dopis řediteli Národního muzea M. Lukešovi, ve kterém se autor vyjadřuje k diskuzi okolo expozic panteonu Národního muzea.
Article
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 148, 27. 6., s. 4
Annotation: Otevřený dopis řediteli Národního muzea M. Lukešovi, ve kterém se autor vyjadřuje k diskuzi okolo expozic panteonu Národního muzea.
Article
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 146, 24. 6., s. 4
Annotation: Úvaha o osobnostech, především B. Smetanovi, které usměrňovali a povzbuzovali národ v kritických okamžicích. Autor se zamýšlí nad tím, že...
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 131, 7. 6., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 23, s. 1, 3
Annotation: Úvaha o konstrukci osoby v biografických knihách a v knihách rozhovorů. Autorka sleduje tradici těchto žánrů v českém a slovenském prostředí...
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 113, 17. 5., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 20, s. 4
Annotation: Úvaha o jmenovcích, kteří působili ve stejných profesích a docházelo z toho důvodu často k záměně autorství. Autor jako příklad uvádí...
Article
16
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 40, 16. 2., s. 2
Annotation: Článek o zahájení provozu Vzdělávacího centra a knihovny Miloslava Ransdorfa. Autorka popisuje činnost instituce a služby, které nabídne čtenářům.
Article
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 27, 1. 2., s. 3
Annotation: Rozhovor s výkonnou ředitelkou Vzdělávacího centra a knihovny Miloslava Ransdorfa.
Article
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 26, 31. 1., s. 1
Annotation: Článek o vzniku Vzdělávacího centra a knihovny Miloslava Ransdorfa, jejíž sídlo bude v Praze 4.
Article
19
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 6, 1996, č. 297, 19. 12., s. 7
Annotation: Škvorecký Josef; kritická poznámka k jeho dvoudílnému televiznímu scénáři Poe a vražda krásné dívky.
Article
20
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 6, 1996, č. 295, 17. 12., s. 8
Annotation: Recenze.
Article