By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 183, 9. 8., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 31, s. 3
Annotation: Medailon F.X. Šaldy u příležitosti výročí 80 let od jeho smrti. Autorka si všímá jeho politických postojů.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 256, 2. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 42, s. 1
Annotation: Rozhovor s básníkem M. Řezankou o výsledcích voleb do krajů a Senátu na podzim 2016, o politické straně ANO a roli médií ve společnosti.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 152, 29. 6., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 26, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 90, 18. 4., s. 6, příl. Naše pravda, č. 15, s. IV
Annotation: Článek o kauze s článkem F. Peroutky "Hitler je gentleman" a postoji J. Fučíka k novinářské tvorbě a názorům F. Peroutky.
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 90, 18. 4., s. 6, příl. Naše pravda, č. 15, s. IV
Annotation: Úvaha o postoji vnučky F. Peroutky ke sporu s prezidentem M. Zemanem a nad článkem F. Peroutky a jeho soukromém životě.
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 10, 13. 1., s. 2
Annotation: Zpráva o jednání o smíru mezi vnučkou F. Peroutky a právním zástupcem prezidentské kanceláře.
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 25, 2015, č. 86, 13. 4., s. 5, příl. Naše pravda, č. 14, s. III
Annotation: Stať se věnuje novinářské činnosti F. Peroutky v letech 1933-39. Cituje Peroutkovy shovívavé výroky o Hitlerově politice. Reaguje tak na aktuální...
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 25, 2015, č. 5, 7. 1., s. 3
Annotation: Rozhovor se týká Charty 77, sametové revoluce a politických názorů na USA. Okrajově je zmíněna tvůrčí činnost M. Kohouta a jeho kniha "Proveď...
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 268, 15. 11., s. 4 a č. 273, 22. 11., s. 4
Annotation: Úvaha.
Article
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 251, 25. 10., s. 11
Annotation: Rozhovor s publcistou a písničkářem, především o jeho písňové tvorbě.
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 246, 20. 10., s. 11
Annotation: O vzniku Manifestu české moderny a jeho nejznámějších představitelích z literární oblasti.
Article
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 233, 4. 10., s. 9
Annotation: O Josefu Lukáškovi jako kandidátovi do Senátu a spisovateli.
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 164, 16. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 1, č. 13, s. 1; č. 194, 20. 8., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 1, č. 18, s. 1 a 3; č. 236, 8. 10., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 1, č. 25, s. 1 a 3
Annotation: Studie.
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 146, 24. 6., s. 5
Annotation: Polemika s výroky Karla Steigerwalda v rozhovoru Lidových novin (S komunisty se budeme muckat sto let, 17. 6. 2014, s. 8), mj. v souvislosti s jeho předlistopadovým...
Article
16
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 123, 28. 5., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 1, č. 6, s. 3
Annotation: O Václavkově publicistické činnosti v roce 1938.
Article
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 104, 5. 5., s. 3, příl. Naše pravda, č. 17, s. I
Annotation: Vzpomínka.
Article
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 104, 5. 5., s. 4, příl. Naše pravda, č. 17, s. II
Annotation: Úvaha o česko-německých vztazích v posledních dvou stoletích, citující vyjádření Karla Sabiny a Josefa Václava Friče a zmiňující též...
Article
19
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 84, 9. 4., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 15, s. 1
Annotation: Vzpomínka na Karla Kryla u příležitosti výročí jeho narození (a úmrtí).
Article
20
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 84, 9. 4., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 15, s. 3
Annotation: O tvorbě Svatopluka Čecha a pozici literatury v současné společnosti.
Article