By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


41
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 173, 29. 7., s. 14
Annotation: Báseň.
Article
42
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 173, 29. 7., s. 12-13
Annotation: Zpráva o výstavě ilustrací J. Šalamouna (do 30. 9. 2021).
Article
43
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 173, 29. 7., s. 3
Haló noviny [online]. -- 29. 7. 2021
Annotation: Rozhovor mj. o práci literárního historika a aktivitách A. Mikuláška; připojena biografická poznámka.
Article
44
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 172, 28. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 30, s. 1, 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 30, 28. 7.
Annotation: Rozhovor s K. Sýsem o jeho tvůrčí činnosti, literární kritice, politice a cenzuře v soudobém tisku; připojena bio-bibliografická poznámka (s....
Article
45
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 172, 28. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 30, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 30, 28. 7.
Annotation: Recenze.
Article
46
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 172, 28. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 30, s. 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 30, 28. 7.
Annotation: Úryvek z nové sbírky "Nepřijatý hovor".
Article
47
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 172, 28. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 30, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 30, 28. 7.
Annotation: Recenze.
Article
48
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 172, 28. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 30, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 30, 28. 7.
Annotation: Recenze.
Article
49
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 171, 27. 7., s. 11
Annotation: Článek o slavnostním odhalení sochy K. Havlíčka Borovského před sto lety v Prostějově (23.-24. 7. 1921).
Article
50
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 168, 23. 7., s. 2
Annotation: Zpráva o oslavě 75. narozenin K. Sýse; připojena fotografie z oslavy.
Article
51
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 167, 22. 7., s. 14
Annotation: Básně.
Article
52
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 166, 21. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 29, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 29, 21. 7.
Annotation: Glosa o průběhu kulturního festivalu "Rozmarné léto" v roce 2021, autor mj. krátce představuje hlavního organizátora akce, L. Ludvíka; připojeny...
Article
53
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 166, 21. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 29, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 29, 21. 7.
Annotation: Aforismy.
Article
54
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 166, 21. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 29, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 29, 21. 7.
Annotation: Úvaha o vlastní tvůrčí činnosti a osobních vztazích se spisovateli a literárními kritiky a zároveň utváření politického názoru I. Fencla.
Article
55
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 166, 21. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 29, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 29, 21. 7.
Annotation: Recenze; připojena biografická poznámka.
Article
56
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 166, 21. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 29, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 29, 21. 7.
Annotation: Recenze.
Article
57
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 166, 21. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 29, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 29, 21. 7.
Annotation: Recenze.
Article
58
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 166, 21. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 29, s. 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 29, 21. 7.
Annotation: Básně.
Article
59
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 166, 21. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 29, s. 1, 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 29, 21. 7.
Annotation: Ukázka z chystané knihy "Ofnerovi - Osudy", která přinese příběhy spisovatelovy babičky a jejích sourozenců.
Article
60
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 164, 19. 7., s. 11
Annotation: Článek o M. Kudeříkové představuje její život a taktéž obsahuje přetisk jejích textů psaných ve vězení.
Article