By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


161
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 98, 28. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 17, s. 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 17, 28. 4.
Annotation: Báseň napsaná bezprostředně po smrti Miroslava Floriana.
Article
162
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 98, 28. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 17, s. 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 17, 28. 4.
Annotation: Vzpomínka na M. Floriana k jeho nedožitým 90. narozeninám; připojena báseň J. Žáčka.
Article
163
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 98, 28. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 17, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 17, 28. 4.
Annotation: Úvaha nad dílem M. Floriana z pozice redaktora jeho textů a znalce jeho literární pozůstalosti, kterou spravuje Ida Florianová.
Article
164
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 96, 26. 4., s. 9
Annotation: Článek o knize J. Nabiho "Moga".
Article
165
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 96, 26. 4., s. 9
Annotation: Zpráva o konání literárněvědné konference k 130. výročí narození V. Vančury, kterou zorganizovala Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické...
Article
166
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 96, 26. 4., s. 9
Annotation: Zpráva o rozhodnutí Nejvyššího soudu týkajícího se sporu o užití idiomu "míti filipa", který použil poprvé J. Z. Novák a který pro nový...
Article
167
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 96, 26. 4., s. 9
Annotation: Zpráva o zahájení rekonstrukce domu a expozice muzea spisovatele J. Š. Baara.
Article
168
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 94, 23. 4., s. 4
Annotation: Poznámka pod fotografií sochařského díla výtvarníka R. Dvořáka, které vzniklo u příležitosti 200. výročí narození K. Havlíčka Borovského.
Article
169
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 93, 22. 4., s. 14
Annotation: Básně.
Article
170
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 93, 22. 4., s. 14
Annotation: Vzpomínka na J. Velčovského, jehož autor požádal o obrázek do svého bibliofilského alba.
Article
171
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 92, 21. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 16, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 16, 21. 4.
Annotation: Laudatio na M. Městeckou, která byla oceněna Unií českých spisovatelů v roce 2020 za knihu "Evropa v agónii pochodů smrti 1944-1945".
Article
172
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 92, 21. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 16, s. 2-3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 16, 21. 4.
Annotation: Laudatio na D. Žaludovou, která byla oceněna Unií českých spisovatelů v roce 2020 za založení literární soutěže "Kouzelný klíč".
Article
173
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 92, 21. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 16, s. 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 16, 21. 4.
Annotation: Laudatio na J. Velčovského, který byl oceněn Unií českých spisovatelů v roce 2020 za originální malířskou tvorbu.
Article
174
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 92, 21. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 16, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 16, 21. 4.
Annotation: Básně.
Article
175
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 92, 21. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 16, s. 1
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 16, 21. 4.
Annotation: Zpráva o předání cen Unie českých spisovatelů; připojena jména vítězů.
Article
176
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 92, 21. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 16, s. 1
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 16, 21. 4.
Annotation: Laudatio na L. Brožka, který byl oceněn Unií českých spisovatelů v roce 2020 za básnickou sbírku "Kuks".
Article
177
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 92, 21. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 16, s. 3-4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 16, 21. 4.
Annotation: Přehled laureátů "Ceny Daniela Strože a UČS" a "Ceny UČS" od roku 2006 do 2019.
Article
178
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 91, 20. 4., s. 3
Annotation: Rozhovor o práci J. Vrzalové na literatuře faktu zaměřené především na události druhé světové války. Zmíněno je několik osobností protinacistického...
Article
179
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 91, 20. 4., s. 11
Annotation: Biografická poznámka o J. Jabůrkové doplňuje dvě fotografie její pamětní desky v Ostravě-Vítkovicích.
Article
180
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 87, 15. 4., s. 14
Annotation: Báseň.
Article