By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 2, 11. 2., s. [1]
Annotation: Úvodník ke 100. výročí vydávání literárního časopisu Host v roce 2021.
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 4, 7. 4., s. [1]
Annotation: Úvodník, mj. k roli literatury v době koronavirové pandemie a k udělení literárněkritické ceny Tvárnice E. Klíčové.
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 3, 11. 3., s. [1]
Annotation: Úvodník; mj. k úmrtí P. Vilikovského.
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 4, 9. 4., s. [1]
Annotation: Úvodník k číslu věnovanému M. Kunderovi u příležitosti jeho 90. narozenin.
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 3, 12. 3., s. [1]
Annotation: Úvodník zmiňuje prezentaci české literatury jako hlavního hosta Lipského knižního veletrhu 2019.
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 1, 14. 1., s. [1]
Annotation: Úvodník mj. upozorňuje na nové rubriky.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 2, 12. 2., s. [1]
Annotation: Úvodník je věnován srovnání literárních časopisů z 90. let s těmi současnými, zejména po stránce společensko-politických témat.
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 2, 17. 2., s. 28-29
Annotation: Úvodník k tématu čísla: Literatura a stroje.
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 1, 18. 1., s. [1]
Annotation: Úvodník k grafické i obsahové změně časopisu.
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 2, 17. 2., s. [1]
Annotation: Editorial se věnuje tématu čísla - elektronické literatuře.
Article
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 6, 18. 6., s. [35]
Annotation: Úvodník k červnovému tématu Hosta, kterým je město Plzeň.
Article
12
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 3, 20. 3., s. 1
Annotation: Úvodník k číslu s tématem "Literatura a peníze".
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 30, 2014, č. 9, 14. 11., s. 1
Annotation: Úvodník oznamující vznik internetové mutace časopisu pod názvem H7O.
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 30, 2014, č. 5, 14. 5., s. 26
Annotation: Úvodní komentář k bloku článků (s. 29-45) věnovaných české literární klasice a její současné recepci a reprezentaci.
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 30, 2014, č. 1, 24. 1., s. 1
Annotation: Úvodník k 1. číslu 30. ročníku; mj. k novým rubrikám.
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 1, 18. 1., s. [1]
Annotation: Úvodník k obměně redakce časopisu a novým rubrikám v ročníku 29.
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 6, červen, s. 31
Annotation: Úvodní komentář k sérii článků o Olomouci a literatuře; mj. k básním J. Dadáka Ztracená generace (s. 30) a Výměna hospodyněk (s. 53), které...
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 6, červen, s. [1]
Annotation: Úvodník; mj. k níže zmíněnému festivalu a bustě I. M. J. u studánky v Radlicích.
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 1, leden, s. 1
Annotation: Úvodník k nové podobě časopisu v roce 2012 (mj. grafické).
Article
20
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 10, 13. 12., s. 3
Annotation: Úvodník; mj. k pohřbu básníka I. M. Jirouse.
Article