By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 7, 8. 9., s. 4, 25, 34, 70, 93
Annotation: Básně; bio-bibliografická poznámka připojena na s. 4.
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 7, 8. 9., s. 84-85
Annotation: Básně, báseň v italštině "l narcobarone avaro di Medellín" k poctě E. Leara, báseň "Drobnička pro Mrkvičku" s poznámkou "Requiem za herce...
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 7, 8. 9., s. 100-102
Annotation: Výběr z básní zaslaných do pravidelné rubriky doplněný průvodním komentářem.
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. 4, 16, 33, 72, 81
Annotation: Básně, některé datovány v rozmezí let 2016-2017; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. 92-93
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka a poznámka o poezii V. Ďoubala.
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. 102-103
Annotation: Básně začínajících básníků zaslané do pravidelné rubriky časopisu Host; s průvodním komentářem.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 5, 13. 5., s. 104-105
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka a poznámka o poezii P. Lodeové (s. 105).
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 5, 13. 5., s. 112-113
Annotation: Básně začínajících básníků s průvodním komentářem.
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 5, 13. 5., s. 4, 16, 35, 52, 75, 88
Annotation: Básně, báseň "Editor přírodní lyriky" věnována R. Štěpánkovi; připojena úvodní bio-bibliografická poznámka a poznámka o poezii P. Zajíce.
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 4, 14. 4., s. 84-85
Annotation: Básně z rukopisné sbírky "Návrat Innany"; připojena bio-bibliografická poznámka a poznámka o poezii L. Martínkové.
Article
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 4, 14. 4., s. 100-102
Annotation: Básně začínajících autorů, kteří zaslali své verše do pravidelné rubriky časopisu Host, s průvodním komentářem.
Article
12
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 3, 11. 3., s. 90-91
Annotation: Básně, báseň "Hradiště" s věnováním "tátovi"; připojena bio-bibliografická poznámka a poznámka o poezii L. Tichého.
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 3, 11. 3., s. 4, 16, 33, 54, 77
Annotation: Básně, báseň "Vzdor" uvozena citátem ze staroanglické básně "Bitva u Maldonu"; připojena úvodní bio-bibliografická poznámka s poznámkou charakterizující...
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 3, 11. 3., s. 100-101
Annotation: Básně autorů (mj. zmíněných českých), kteří zaslali své verše do pravidelné rubriky časopisu Host, s průvodním komentářem.
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 2, 11. 2., s. 106-107
Annotation: Básně začínajících básnířek s průvodním komentářem.
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 1, 13. 1., s. 88-89
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka a poznámka o poezii S. Klína.
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 1, 13. 1., s. 4, 16, 35, 50, 71, 82
Annotation: Básně ze čtyř rukopisných souborů, báseň "Město vonělo nostalgií" s poznámkou "podle Benedettiho", báseň "S bičem kolem krku" s poznámkou...
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 1, 13. 1., s. 76
Annotation: Článek k 70. narozeninám básníka V. Slívy.
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 1, 13. 1., s. 98-99
Annotation: Básně začínajících autorů s průvodním komentářem.
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 10, 9. 12., s. 4, 16, 31, 56, 87
Annotation: Básně z připravované sbírky "Tíha viny", báseň s incipitem "Jsem zesláblá z tohoto dlouhého léta," věnována "Vítkovi"; s bio-bibliografickou...
Article