By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 7, 8. 9., s. [26]-32
Annotation: Článek o architektonické soutěži na projekt nové budovy Národní knihovny, o vítězném návrhu J. Kaplického a o sporech kolem podoby návrhu,...
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 7, 8. 9., s. 8-9
Annotation: Článek k 85. narozeninám J. Štroblové ve formě dopisu; na s. 9 připojena bio-bibliografická poznámka o J. Štroblové.
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. [94]-99
Annotation: Článek o žurnalistickém díle M. Mareše, zejm. o jeho článcích pro časopis "Dnešek" z let 1946-1947 popisujících situaci v pohraničí po odsunu...
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. [24]-30
Annotation: Článek o divadelní inscenaci "Tajemství zlatého draka" a polemikách provázejících její uvedení (zejm. kvůli osobnosti D. Landy), o vývoji...
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 6, 10. 6., s. [36]-41
Annotation: Článek o brněnských místech spojených s literaturou, brněnských literárních osobnostech a literárním obrazu města Brna; mj. zmíněny i literární...
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 5, 13. 5., s. [26]-33
Annotation: Článek analyzující román M. Viewegha "Mráz přichází z Hradu", způsoby, jakými zobrazuje dobovou politickou scénu, a dobovou recepci románu.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 4, 14. 4., s. 8
Annotation: Vzpomínkový článek u příležitosti 70. narozenin P. Zajíčka.
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 4, 14. 4., s. [22]-26
Annotation: Článek o českém historickém komiksu věnovaný dílu Z. Ležáka, P. Kosatíka a dvojice J. Novák - Jaromír 99.
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 4, 14. 4., s. [42]-47
Annotation: Článek mapuje státní podporu literární oblasti nejen v době pandemie covid-19, srovnává podporu poskytovanou nakladatelům, knihkupcům, knihovnám...
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 3, 11. 3., s. [18]-21
Annotation: Článek o osobnosti B. Němcové a jejím zobrazení v biografickém televizním seriálu České televize "Božena".
Article
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 2, 11. 2., s. [100]-104
Annotation: Článek o knize B. Macdonaldové "Vejce a já" a důvodech její popularity mezi českými čtenáři, o jejích českých vydáních a překladech.
Article
12
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 2, 11. 2., s. 6
Annotation: Článek o podcastu P. Zajíce "Korektní poezie", který se věnuje aktuálním básnickým sbírkám a vlivům formujícím současnou českou poezii...
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 2, 11. 2., s. [52]-55
Annotation: Článek o vlivu osobnosti J. Wolkera na prvorepublikový časopis Host, dále o vztahu J. Wolkera a Z. Kalisty, o Literární skupině a Devětsilu a...
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 2, 11. 2., s. [42]-[47]
Annotation: Článek o prvorepublikovém časopisu Host - měsíčníku Literární skupiny, (1921-1929), na který v 50. letech 20. století navázal Host do domu...
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 1, 13. 1., s. 76
Annotation: Článek k 70. narozeninám básníka V. Slívy.
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 10, 9. 12., s. [18]-20
Annotation: Článek o vyučování českého jazyka a literatury; mj. o četbě a výuce porozumění textu.
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 10, 9. 12., s. [24]-29
Annotation: Článek o udělování státních vyznamenání od dob komunismu do současnosti; zejm. k ocenění K. Sýse prezidentem M. Zemanem, mj. k Sýsově básnické...
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 8, 7. 10., s. [18]-21
Annotation: Článek o dopadech pandemie covid-19 a karanténních opatření na knižní trh a o způsobech a možnostech státní pomoci knižnímu sektoru; s bio-bibliografickou...
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 8, 7. 10., s. 23
Annotation: Článek o dramatu K. Čapka "R. U. R.", slovu robot a jeho využití v písni hudební skupiny Kraftwerk.
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 8, 7. 10., s. [36]-41
Annotation: Článek o českém čtenářství a čtenářské kultuře, o prolínání čtenářství a digitálních médií, o prezentaci čtenářství na sociálních...
Article