By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 9, 11. 11., s. 96
Annotation: Jazykový rozbor písně "Chtíc aby spal" ze souboru "Česká mariánská muzika" A. Michny z Otradovic.
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 4, 7. 4., s. [94]-98
Annotation: Úvaha nad dílem J. Balabána u příležitosti 10. výročí jeho úmrtí; připojena báseň P. Hrušky věnovaná J. Balabánovi.
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 4, 7. 4., s. [80]-84
Annotation: Životopisný portrét F. Hölderlina u příležitosti 250. výročí jeho narození, navazuje analýza jeho literárního díla - okrajově zmíněny...
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 7, 3. 10., s. 40-41
Annotation: Literární rozbor Šiktancovy básně "Horniny".
Article
5
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 30, 2014, č. 4, 17. 4., s. 25-27
Annotation: Rozbor knihy s důrazem na její italskou recepci. Doplněno o bio-bibliografickou poznámku "Milan Kundera".
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 30, 2014, č. 4, 17. 4., s. 78-81
Annotation: Diskuse obásnické sbírce B. Chlíbce "Zimní dvůr", oceněné jako Kniha roku v anketě Lidových novin.
Article
8
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 9, 16. 11., s. 52-54
Annotation: Rozbor poezie J. Zelenky na základě níže uvedeného souboru. Doplněno o ukázky z poezie JZ ("Jeden list", s. 55).
Article