By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 4, 14. 4., s. [52]-56
Annotation: Anketa se spisovateli o jejich příjmech ze spisovatelské činnosti, o vlivu pandemie covid-19 na jejich příjmy a o způsobech, jakými by měl stát...
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 8, 7. 10., s. 44-45
Annotation: Anketa s knižními influencery o knize jako součásti životního stylu, jejich oblíbených titulech a platformách, na nichž fungují.
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 3, 11. 3., s. 44-45
Annotation: Anketa s otázkami o (ne)naplněných očekáváních souvisejících se zpracováním ročenky a o přínosu ročenky k poznání současné české poezie.
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 3, 12. 3., s. 32-39
Annotation: Anketa věnovaná pozici české literatury v zahraničí, její propagaci a prezentaci na Lipském knižním veletrhu 2019 v pozici hlavního hosta.
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 9, 9. 11., s. 24-28
Annotation: Anketní otázky pro spisovatele a spisovatelky o jejich vztahu k psaní pro děti.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 6, 8. 6., s. 38-41
Annotation: Anketa.
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 2, 12. 2., s. 35-36
Annotation: Anketa s historikem, novinářem, spisovateli a spisovatelkami narozenými v nebo po roce 1989.
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 9, 16. 11., s. 44-45
Annotation: Anketní odpovědi.
Article
12
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 4, 20. 4., s. 32-38
Annotation: Anketní odpovědi na otázku: "Mohl(a) byste stručně říct, jak ve vašem případě vzniká literární text?"; připojeny autorské fotografie dokumentující...
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 1, 18. 1., s. 16-24
Annotation: Přetisk diskuse pořádané v ÚČL AV ČR (6. 12. 2016, Praha). Připojeny jednotlivé teze a anketa o nejlepších knihách roku 2016 (s. 19); připojena...
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 8, 18. 10., s. 38-39
Annotation: Anketní odpovědi na otázku: "Co pro Vás znamená evropanství a jaké dílo krásné literatury podle Vás tuto ideu reprezentuje?"
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 1, 21. 1., s. 10-22
Annotation: Přetisk diskuse pořádané v ÚČL AV ČR (8. 12. 2015, Praha). Připojena anketa o nejlepších knihách roku 2015 (s. 14); připojena úvodní poznámka;...
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 1, 21. 1., s. 9-17
Annotation: Přetisk diskuse pořádané v ÚČL AV ČR. Připojena anketa o nejlepších knihách roku 2014. S úvodní a závěrečnou poznámkou; s fot.
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 30, 2014, č. 6, 5. 6., s. 46-53
Annotation: Odpovědi na rozličné anketní otázky spojené s regionem severních Čech. Připojeny bio-bibliografické poznámky k jednotlivým respondentům.
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 30, 2014, č. 5, 14. 5., s. 38-39
Annotation: Anketa o literární klasice.
Article